(พิธีปิด)การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

featured

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กร ร่วมกันจัด “การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1” ประเด็น “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” เป็นวันที่สาม ผลจากการประชุมที่ผ่านมามีข้อเสนอเชิงนโยบายหลายประการ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ได้ผล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/RDGRzT

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ