พิธีปิดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21

featured

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมพีช พัทยา จ.ชลบุรี ในพิธีปิดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 (The 21th IUHPE World Conference on Health Promotion 2013) จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (IUHPE) มีพิธีมอบรางวัลผู้นำสร้างเสริมสุขภาพดีเด่นให้แก่บุคคลที่มีผลงานเป็นประจักษ์แก่สังคมในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งนับเป็นการริเริ่มการมอบรางวัลครั้งแรกของการประชุมนี้ และมีผู้แทนองค์กรเจ้าภาพการประชุมนานาชาติฯครั้งที่ 22 กล่าวเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมในอีก 3 ปีข้างหน้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www4.thaihealth.or.th/healthcontent/situations/36216
http://www4.thaihealth.or.th/healthcontent/situations/14005

Shares:
QR Code :
QR Code