พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557

featured

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารรัฐสภา ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557 “นายนิคม ไวยรัชพานิช” ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า รัฐสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และชมรมช่างภาพการเมือง จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปีฯ เพื่อเป็นสื่อกลางกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ ความสำคัญของการสวดมนต์ เชื่อว่าการที่ประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี จะส่งผลให้เกิดสติ ปัญญา ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของทั้งตนเองและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ นับตั้งแต่ปีใหม่ 2557 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/QSZLfw

Shares:
QR Code :
QR Code