‘พาน้องตักบาตรร่วมฟังธรรม’

ที่มา : ข่าวสด 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


'พาน้องตักบาตรร่วมฟังธรรม' thaihealth


เครือข่ายจิตอาสารัฐสภา พาน้องตักบาตรร่วมฟังธรรม


เครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ทำดีตามรอยพ่อ ร่วมกับชมรมช่างภาพการเมือง และโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมภาวะที่ดี ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดกิจกรรม "พาน้องตักบาตรฟังธรรม" เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ถนนราชวิถี เขตพญาไท


กิจกรรมพาน้องตักบาตรฟังธรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยหลังจัดเลี้ยงอาหารเช้าให้แก่เด็ก ก่อนพาเด็กๆ พร้อมผู้ปกครองใส่บาตรอาหารแห้ง และถวายปัจจัยกับพระครูปลัดธนากร รักขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าวิมุตราม จ.ราชบุรี


เวลา 09.00 น. พาเด็กฟังธรรมและฟังธรรมเกี่ยวกับแนวทางการอยู่อย่างมองเห็น…โลกสวย โดยพระครูปลัดธนากร บรรยายธรรม สอนเด็กนั่งสมาธิและเดินจงกรม ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน ได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก


เวลา 10.30 น. ร่วมถวายอาหารเพลแด่พระครูปลัดธนากร ซึ่งพระครูปลัดธนากรและคณะศิษยานุศิษย์ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ซึ่งเป็นไปอย่างอบอุ่น


สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ และคณะผู้จัดได้จัดสรรเงินทำบุญ ใส่ถุงผ้า มอบให้น้อง รวมทั้งจัดเตรียมข้าวสาร-อาหารแห้ง ให้เด็กจำนวน 150 คน ทำบุญ ตักบาตร ซึ่งหลังจากทำบุญตักบาตรเรียบร้อยแล้ว พระครูปลัดธนากร มอบของที่ได้ใส่บาตรทำบุญ และเงินที่เด็กถวาย มอบให้กับโรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ในโอกาสอื่นๆ ส่วนข้าวสาร-อาหารแห้ง มอบให้โรงเรียนไว้เช่นกัน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประทานต่อไป


นายรักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล ผอ.โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ กล่าวว่า โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลประเภทพิเศษ ใช้ระบบการสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรับนักเรียนตาบอดอยู่ประจำและไปกลับ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยระดับมัธยมศึกษาจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนปกติทั่วไป มุ่งช่วยคนตาบอดให้พัฒนาความสามารถที่จำเป็น เพื่อการดำรงชีวิตที่ดี ด้วยอาชีพการงานอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคม ให้บริการแก่เยาวชนและผู้ใหญ่ที่พิการทางการมองเห็น ในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ วิชาสามัญ วิชาชีพพื้นฐาน รวมถึงรับนักเรียนชาย-หญิง ทั้งประจำและไปกลับ


นอกจากโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ยังส่งเสริมด้านภาษา ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี และแนะแนววิชาชีพ ในส่วนของนักเรียนประจำจะมีฝ่ายสถานที่และปกครองนักเรียนประจำ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน ทั้งด้านความประพฤติและการพัฒนาช่วยเหลือตนเอง ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับคนในสังคมได้ โดยไม่เป็นภาระกับผู้อื่นและประเทศชาติ นอกจากนี้ ฝ่ายสถานที่และปกครองฯ ยังมีภาระหน้าที่ต้องดูแลงานด้าน อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค รักษาความปลอดภัย โภชนาการ อนามัย-พยาบาล งานแม่บ้านหอพักชาย-หญิง และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ


ด้านวิชาการและด้านการดูแลนักเรียนประจำแล้ว ยังมีงานด้านอาสาสมัครซึ่งจัดว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริม พัฒนา ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้กับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนเรียนร่วมให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้อย่างมีความสุข งานอาสาสมัคร ได้แก่ การสอนการบ้าน การสอนภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส) สอนการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน งานพิมพ์หนังสือและสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตลงดิสก์เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็น ค้นคว้าทำรายงานหรือแปลเป็นหนังสืออักษรเบรล งานอ่านหนังสือลงเทปหรือซีดี ฯลฯ


นายรักศักดิ์กล่าวขอบคุณคณะผู้จัดกิจกรรมเป็นอย่างสูงที่จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสตักบาตร ทำบุญด้วยตัวเอง เนื่องจากตามปกติแล้วผู้ปกครองจะทำบุญให้เด็กๆ แต่ในวันนี้เด็กๆ ได้รู้จักการตักบาตร ทำบุญ และยังได้เรียนรู้การนั่งสมาธิ รวมทั้งการเดินจงกรมอีกด้วย


นับเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับน้องๆ เป็นอย่างยิ่ง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ