พัฒนาโรงนมลดปัญหาเด็กฟันผุ

/data/content/23681/cms/elmnotvwxz23.jpg

          กรมอนามัย เปิดการประชุมเรื่อง การพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย ควบคุมมาตรฐานตั้งแต่โรงนมถึงโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กได้ดื่มนมฟลูออไรด์ที่มีประสิทธิผลในการป้องกันฟันผุ

          ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน เปิดการประชุมเรื่อง การพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนำว่าการใช้ฟลูออไรด์ทุกรูปแบบมีประสิทธิผลในการป้องกันฟันผุ สำหรับประเทศไทย ภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

          กรมอนามัยจึงเริ่มพัฒนาโครงการนมฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 ให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมฟลูออไรด์พาสเจอร์ไรซ์วันละ 1 ถุง ขนาดถุงละ 200 มิลลิลิตร ปริมาณฟลูออไรด์ 0.5 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นขนาดที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก และด้านงบประมาณบางส่วนจากมูลนิธิ The Borrow Foundation ประเทศอังกฤษ

          จากผลการประเมินผล พบว่า เด็กในกรุงเทพมหานครที่ดื่มนมฟลูออไรด์ต่อเนื่องเป็นเวลา5 ปี จะช่วยลดโรคฟันผุในฟันแท้ได้มากกว่าเด็กที่ไม่ได้ดื่มนมฟลูออไรด์ถึงร้อยละ 34.4 ปริมาณฟลูออไรด์ โดยรวมที่ได้รับในแต่ละวันของเด็ก ไม่ทำให้เกิดผลกระทบเรื่องฟันตกกระ ปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานไปในพื้นที่มี เด็กฟันผุสูง ใน 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ชลบุรี กระบี่ และพัทลุง และเตรียมดำเนินการเพิ่มอีก 4 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

          โดยมีโรงนมร่วมผลิตนมฟลูออไรด์ 20 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งจากการนิเทศ ติดตามพบว่า การเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงนม ในการผลิต และควบคุมมาตรฐานตั้งแต่โรงนมถึงโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กได้ดื่มนมฟลูออไรด์ที่มีประสิทธิผลในการป้องกันฟันผุ

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code