‘พัฒนาสมรรถนะขบวนการควบคุมการบริโภคยาสูบ’

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


‘พัฒนาสมรรถนะขบวนการควบคุมการบริโภคยาสูบ’ thaihealth


จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม ‘พัฒนาสมรรถนะขบวนการควบคุมการบริโภคยาสูบ’


เมื่อไม่นานมานี้ เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคเทศบาลนครขอนแก่น และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมจัดกิจกรรม ‘พัฒนาสมรรถนะขบวนการควบคุมการบริโภคยาสูบ’ ในตลาดเทศบาลนครขอนแก่น โดยในกิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ แจกสติ๊กเกอร์ จัดบูธให้ความรู้ และให้คำปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่โดยมีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการตลาด เพื่อติดตามผลตลาดเป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย


‘พัฒนาสมรรถนะขบวนการควบคุมการบริโภคยาสูบ’ thaihealth


ภาพรวมพบว่า การสูบบุหรี่ในตลาดลดลงจนเห็นได้ชัดเจน บางตลาดใช้เสียงตามสายในการประกาศ ขอความร่วมมือทั้งพ่อค้า แม่ค้า รวมถึงผู้มาใช้บริการที่ตลาดห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณตลาด บางตลาดใช้วิธีไม่ต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ ในกรณีที่พ่อค้า แม่ค้าสูบเอง ทั้งนี้ หน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่นมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามและประชาสัมพันธ์ว่าตลาดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code