พัฒนาศํกยภาพแกนนำเยาวชนผู้นำด้านการสื่อสาร

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


พัฒนาศํกยภาพแกนนำเยาวชนผู้นำด้านการสื่อสาร thaihealth


อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน เรื่อง GenZ Academy for No Smoking : Young speaker & Campaign Leaders และเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ


ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นประธาน เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน เรื่อง GenZ Academy for No Smoking : Young speaker & Campaign Leaders และเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ระหว่างวันเสาร์ที่ 19- วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภวดี กรุงเทพกรุงเทพฯ โดย มีน้อง ๆ แกนนำเยาวชน GenZ Gen Strong เลือกไม่สูบ จากจังหวัด พิษณุโลก ศรีษะเกษ สุรินทร์ กระบี่ แม่ฮ่องสอน และ กรุงเทพฯ จำนวน 50 คนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code