พัฒนาศูนย์ควบคุมสุนัข

ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมือง


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามปรับปรุงภาพลักษณ์ของศูนย์ควบคุมสุนัข กทม. เขตประเวศ เพื่อให้เป็นต้นแบบกับหน่วยงานหรือจังหวัดอื่นๆ


พัฒนาศูนย์ควบคุมสุนัข thaihealth


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของศูนย์ควบคุมสุนัข กทม. เขตประเวศ เพื่อให้เป็นต้นแบบกับหน่วยงานหรือจังหวัดอื่นๆ โดยการออกแบบและปรับปรุง ระบบคัดกรองสุนัข คอกสุนัข ร่วมทั้งเพิ่มเติมคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน ทำหมัน และฝังไมโครชิป ให้แก่สุนัขของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าจากสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย และสำนักงานเขตประเวศ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

Shares:
QR Code :
QR Code