พัฒนาชุดตรวจคัดกรอง โรคพยาธิใบไม้ตับ

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


พัฒนาชุดตรวจคัดกรอง โรคพยาธิใบไม้ตับ thaihealth


แฟ้มภาพ


โรคพยาธิใบไม้ตับยังพบมากโดยเฉพาะภาคอีสาน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิอยู่ แบบดิบหรือปรุงไม่สุก ซึ่งการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที


ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า มข. ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-Rapid diagnostic test; OVRDT) 100,000 ชุด ให้กับเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข


ศ.ดร.มนต์ชัย กล่าวต่อว่า พยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุปฐมภูมิของโรคพยาธิใบไม้ตับ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับมะเร็งท่อน้ำดี และเป็นสาเหตุเสียชีวิตของประชาชนถึง 20,000 คนต่อปี ซึ่ง มข.ได้ศึกษาวิจัยแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างต่อเนื่อง วิธีหนึ่งคือกำจัดพยาธิใบไม้ตับ ปัจจุบันการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโดยตรวจอุจจาระตามวิธีมาตรฐานมีประสิทธิภาพต่ำ


ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ ทาง มข. โดยคณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จึงพัฒนาการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีใหม่ เป็นชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว โดยใช้ตัวตรวจจับจำเพาะ หรือโมโนโคลนแอนติบอดี ที่มีความจำเพาะต่อพยาธิใบไม้ตับ และเป็นสารตรวจจับสิ่งคัดหลั่ง หรือแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะ โดยชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปนี้พัฒนาต่อยอดจากการตรวจวิธี ELISA ให้ง่ายขึ้น ใช้เวลาเพียง 10 นาทีก็จะทราบผล และนำไปสู่การรักษาต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code