พัฒนาคู่มือบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 5 ภาษา

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาสมุดคู่มือบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 5 ภาษา ดูแลสุขภาพแม่-ลูกไทยและต่างชาติ และแจกยาเม็ดไตรเฟอร์ดีน มีแร่ธาตุ 3 ชนิด ให้แม่กินบำรุงครรภ์

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเล่มสีชมพูฉบับใหม่มี 5 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ พม่า มลายูท้องถิ่น และกัมพูชา โดยแจกจ่ายให้โรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชนใช้เป็นคู่มือพ่อ-แม่ในการดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ พร้อมมีแนวทางคัดกรองภาวะเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์แนวใหม่ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเริ่มนำมาใช้ในปีนี้เป็นครั้งแรก และการดูแลเลี้ยงดูลูกให้เติบโตอย่างแข็งแรงและมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม เน้นให้มีกระบวนการกิน กอด เล่น เล่า ในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว

นอกจากนี้ ยังมีแนวทางในการคัดกรองและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กสำหรับพ่อ-แม่และเจ้าหน้าที่ ทำให้ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นวัคซีนทางสุขภาพเด็กทุกคนที่เกิดปีละประมาณ 8 แสนคน เตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่ระบบโรงเรียนอย่างสมบูรณ์แบบ ขณะนี้ฉบับภาษาไทยและอังกฤษแจกจ่ายแล้วบางส่วน และอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ฉบับภาษาพม่า มลายูท้องถิ่น และกัมพูชา คาดว่าจะใช้ได้แทนคู่มือฉบับเดิมภายในอีกประมาณ 3 เดือนนี้

ขณะเดียวกัน จะให้โรงพยาบาลทุกแห่งแจกยาเม็ดไตรเฟอร์ดีนให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ฟรีทุกระบบประกันสุขภาพ รับประทานวันละ 1 เม็ด ตั้งแต่เริ่มวางแผนจะมีบุตรหรือเริ่มตั้งครรภ์ ซึ่งยาดังกล่าวมีธาตุอาหารสำคัญ 3 ชนิดรวมอยู่ในเม็ดเดียวกัน ได้แก่ ธาตุเหล็ก โฟลิก และ ไอโอดีน จากเดิมที่ต้องรับประทาน 3 เม็ดแยกกัน ซึ่งจะช่วยให้แม่และลูกในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ป้องกันความพิการแต่กำเนิดของลูก โดยเฉพาะความพิการทางสมองและกระดูกสันหลัง ปากแหว่งเพดานโหว่ และโรคปัญญาอ่อนหรือไอคิวต่ำซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code