“พัฒนาการในวัยเด็ก” สำคัญอย่างไร

 

1 ใน 4 ของเด็กทุกช่วงวัย มีพัฒนาการสังสัยว่าล่าช้าจริงหรือ?

หาคำตอบไปพร้อมกับ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์กีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code