พัฒนาการผลิตและรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ทางถนน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


พัฒนาการผลิตและรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ทางถนน  thaihealth


จังหวัดเลย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน


ที่ห้องประชุม โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พันตำรวจเอกสุดพิเศษ เอกศิริ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน โดยแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธิไทยโรดส์และสถาบันอิสรา ร่วมกันจัดขึ้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดฝึกอบรมผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาศักยภาพการรายงานข่าวของสื่อมวลชน สาขาโทรทัศน์ สาขาหนังสือพิมพ์ สาขาผู้สื่อข่าวออนไลน์ โดยเน้นเนื้อหา ด้านการบังคับใช้กฎหมาย การจัดการความเร็ว ผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย สื่อมวลชน พี่เลี้ยง สอจร. จำนวน 45 คน ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560


ด้าน พันเอกสุดพิเศษ เอกศิริ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก การอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะให้สื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมการอบรม ได้มีการวิเคราะห์และนำเสนอข่าวการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างตรงประเด็น และนำเสนอเผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน และยังส่งผลให้ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านการความปลอดภัยทางถนน ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ