พะเยาเตือนปชช.ยึด “หลัก3รู้” รับภัยหนาว

 

 

 

สาธารณสุขพะเยา เตือนประชาชนดูแลตนเอง งดดื่มเหล้า สวมเสื้อผ้าหนาให้อบอุ่น ป้องกันภัยหนาวช่วงอากาศหนาวจัด

พญ.อารีย์ ตันบรรจง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่าจากการคาดหมายอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเดือนธันวาคม 2554-มกราคม 2555 หลายจังหวัดในภาคเหนือรวมทั้งพะเยาจะมีความกดอากาศสูง ทำให้มีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ซึ่งจากลักษณะอากาศมีความเหมาะสมกับการระบาดของเชื้อโรคหลายชนิด กลุ่มที่น่าเป็นห่วง คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด โรคโลหิตจาง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งมีภูมิต้านทานต่ำ หากไม่มีเครื่องนุ่งห่มอย่างเพียงพอ จะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลง ดังนั้น จึงควรมีการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่ถูกวิธี โดยใช้หลัก “รู้เตรียม รู้ระวัง รู้สะอาด”

สำหรับรู้เตรียม ได้แก่ เตรียมเสื้อผ้า เครื่องห่มกันหนาวให้เพียงพอกับสมาชิกในครอบครัว เตรียมยารักษาโรคเรื้อรังที่จำเป็น เช่น ยารักษาโรคสำหรับผู้ป่วยหอบหืด เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก

ขณะที่ รู้ระวัง ได้แก่ สวมเสื้อผ้ากันหนาว ดื่มเครื่องดื่มที่อุ่นเพื่อรักษาความอบอุ่นร่างกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สิ่งที่ไม่ควรทำ ได้แก่ ไม่ควรดื่มสุรา เพราะจะทำให้ร่างกายขาดสติ ที่ผ่านมามีข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการดื่มสุราในช่วงฤดูหนาวมาก เพราะมีความเชื่อที่ผิดว่าดื่มสุราทำให้ร่างกายอบอุ่น และไม่ควรนอนในที่โล่งแจ้งโดยไม่สวมเสื้อกันหนาวและห่มผ้า ไม่ควรผิงไฟในที่อับ จะทำให้ขาดอากาศหายใจ สำลักควันเสียชีวิตได้

สุดท้าย รู้สะอาด ได้แก่ ทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว หมั่นล้างมือ เมื่อเป็นหวัดให้สวมหน้ากากอนามัย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code