พะเยาค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน

ที่มา:บ้านเมืองออนไลน์


พะเยาค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน thaihealth


แฟ้มภาพ


          พะเยาค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐานPM2.5วันที่ 14 มีนาคม 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาในช่วงเช้าอากาศหนาวเย็นท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ซึ่งหมอกควันปกคลุมในพื้นที่จังหวัดพะเยาติดต่อกันมาหลายวันซึ่งในวันนี้


          จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 115 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 147 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ


          สำหรับสถานการณ์ ไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยายังได้เกิดขึ้นไปทั่วบริเวณของจังหวัด ซึ่งทาง นายวิเชียร จันทะลี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับ ปลัดอำเภอภูกามยาว ทหาร มทบ.34 เจ้าหน้าที่สถานีฯ ไฟป่าร้อยเอ็ด และสถานีฯไฟป่าภูเรือ เข้าควบคุมดับไฟป่า บริเวณทิศตะวันตกบ้านร้อง ม.8 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา พื้นที่ป่าเสียหาย 8ไร่ และออกลาด ลาดตระเวน ตรวจพื้นที่ป่าหมู่.8 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ ,โป่งเกลือ ม.9 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา พบไฟใหม้ป่า 1 จุด บริเวณทิศเหนือวัดพระธาตุโป่งเกลือ บ้านโป่งเกลือ พื้นที่เสียหาย 7 ไร่ ชนิดป่าเต็งรัง สาเหตุ หาของป่า


          ขณะเดียวกัน นายบันทม สมสุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุดดับไฟป่า อุทยานแห่งชาติภูซาง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, สมาชิก อบต.ภูซาง และราษฎรบ้านหมู่ 8,หมู่ 10 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ได้ควบคุมและดับไฟป่าบริเวณห้วยหมูโอ่ ห้วยถ้ำ ห้วยต้นฮ่าง ห้วยปูแกง ท้องที่ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยาและทำแนวกันไฟเพื่อควบคุมไฟไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป เนื่องจากไฟป่ามีความรุนแรง เชื้อเพลิงหนาแน่น ระยะทางประมาณ 6 กม.


          หลังเกิดไฟป่าหมอกควันขึ้น ทาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)โดย ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย และสำนักงาน ปภ.จังหวัดพะเยา ได้ทำการ เอาเครื่องฉีด พ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและลดหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จำนวน 3 จุดคือโรงพยาบาลเชียงม่วน, บริเวณสี่แยกชุมชนบ้านมางและหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วนโดยได้รับการสนับสนุนน้ำ และรถบรรทุกน้ำจาก เทศบาลตำบลเชียงม่วน อบต.บ้านมาง อบต.สระ และหมวดทางหลวงเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ