พศ.-มส.-สสส. มอบให้วัดใหญ่ กทม. เป็นศูนย์กลางจัดสวดมนต์ข้ามปี 2560

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


พศ.-มส.-สสส. มอบให้วัดใหญ่ กทม. เป็นศูนย์กลางจัดสวดมนต์ข้ามปี 2560 thaihealth


แฟ้มภาพ


พศ.-มส.-สสส. มอบให้วัดใหญ่ กทม. เป็นศูนย์กลางจัดสวดมนต์ข้ามปี 2560 ขณะที่ "พงศ์พร" ยัน มส. ไม่ได้ห้ามบวชแก้บน พร้อมไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติฯ ปรับเนื้อหาเทียบวุฒิบาลี-ปริญญา…


เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม พศ.ร่วมกับมหาเถรสมาคม (มส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวจัดสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม โดย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. กล่าวว่า มส.มีมติให้ทุกวัดทั่วโลกจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 31 ธ.ค. โดยส่วนกลางมีพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับ 11 วัด คือ 1. วัดราชบพิธฯ 2. วัดไตรมิตรฯ 3. วัดเทพศิรินทร์ 4. วัดพิชยญาติการาม 5. วัดประยุรวงศาวาส 6. วัดสามพระยา 7. วัดยานนาวา 8. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 9. วัดคลองเตยใน 10. วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และ 11. วัดสระเกศ ส่วนภูมิภาคให้คณะสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการกำหนดวัดศูนย์กลางตามความเหมาะสม ทั้ง พศ.ยังได้ตั้งศูนย์ประสานงาน โทร.0-2441-7998 พร้อมทั้งเตรียมโปสการ์ดคำอำนวยพรปีใหม่จาก สมเด็จพระสังฆราช แจกผู้เข้าร่วมงานด้วย


พระพรหมเมธี โฆษก มส. กล่าวว่า บทสวดที่ใช้ในการสวดมนต์ข้ามปีนั้น จะเป็นบทพระปริตร ซึ่งอานิสงส์ของการสวดบทพระปริตร คือ เป็นคาถาป้องกันอันตราย ป้องกันเหตุเภทภัยชั่วร้ายต่างๆ และการสวดมนต์ยังมีอานิสงส์อีกถึง 10 ประการ คือ 1. ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่เปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งความดี ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง 2. ช่วยคลายความเครียด 3. ทำให้จิตใจสงบ ลดความเร่าร้อนทางอารมณ์โทสะ โมหะ อิจฉาริษยา 4. ทำให้หลับสบาย ตื่นก็เป็นสุข 5. ช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหาร 6. การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 7. เกิดความคิดสร้างสรรค์ 8. เป็นที่รักและเป็นที่เมตตาทั้งของเทวดา และมนุษย์ 9. ครอบครัวมีความสุข เพราะรู้จักยับยั้งชั่งใจ 10. มีสติ รู้ผิดชอบ ชั่ว ดี มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป


ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส.จัดทำใบลงนามตั้งสัจอธิษฐานบำเพ็ญบารมี 300,000 ใบ แจกไปยังวัด 999 วัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งสัจอธิษฐานร่วมกันด้วย


ด้าน พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวออกไปว่า มหาเถรสมาคม (มส.) เตรียมจะออกหลักสูตรการบวชใหม่ และจะห้ามไม่ให้มีการบวชแก้บน หรือบวชตามประเพณีนั้น ขอชี้แจงว่า ข่าวที่ออกไปเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะ มส.ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ มีเพียงแต่มติ มส. ที่ให้กรรมการ มส. คือ พระพรหมโมลี พระพรหมบัณฑิต พระพรหมมุนี พระพรหมดิลก ไปร่วมกันร่างหลักสูตรในการบวชใหม่ว่า การบวชระยะสั้นควรมีกี่วัน และต้องเรียนอะไรบ้าง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการร่างหลักสูตร และไม่ได้มีการห้ามบวชแก้บน หรือบวชตามประเพณีแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การที่ มส.มีมติดังกล่าว เพราะเห็นว่า เมื่อคนเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสามเณร ควรที่จะได้เรียนรู้ธรรมะ ไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วแต่ไม่ได้อะไรเลย และก็สึกออกไป


ขณะที่ นายสมเกียรติ ธงศรี รักษาการ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า มส.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามที่คณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมเสนอ โดยตัดมาตรา 3 ที่ระบุว่า ให้ยกเลิก (1) พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527 (2) พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 และมาตรา 24 ที่ระบุว่า ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี ออก และแก้ไขมาตรา 25 จากที่ระบุว่า ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีฯ ที่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ (1) ชั้น ป.ธ. 5 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี (2) ชั้น ป.ธ. 7 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาโท (3) ชั้น ป.ธ.9 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาเอก โดยแก้ไขใหม่ และกำหนดมาตราใหม่ เป็นมาตรา 23 ระบุว่า ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีฯ ที่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ให้มีวิทยฐานะระดับใดๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มส. ซึ่งหลังจากนี้จะสรุปเสนอยัง นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาเสนอ ครม.ต่อไป.

Shares:
QR Code :
QR Code