พลิกความคิดคลิกชีวิตให้เจอสุขด้วย Happy 8

ที่มา : ไทยโพสต์ 


พลิกความคิดคลิกชีวิตให้เจอสุขด้วย Happy 8 thaihealth


แฟ้มภาพ


เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดตัวกิจกรรมสร้างสรรค์คือ "HAPPY 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ" เพื่อให้เยาวชน รวมทั้งกลุ่มครอบครัว องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาความรู้และค้นหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตให้มีความสุข


โดยนางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ (พลิกความคิด คลิกชีวิตให้เจอสุข) ว่า ได้รวบรวมความสุข 8 ประการที่ สสส.ได้สังเคราะห์ขึ้นมาบนพื้นฐานของความต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุลแก่เยาวชน บุคลากรวัยทำงาน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง พร้อมเข้าใจหลักการเบื้องต้นที่จะสร้างเสริมให้เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขตามหลักความสุข 8 ประการ (Happy 8) โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2561 ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ


พลิกความคิดคลิกชีวิตให้เจอสุขด้วย Happy 8 thaihealth


ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการกองทุน สสส. กล่าวขยายความว่า Happy 8 ประกอบด้วย ข้อ 1 Happy Body (สุขภาพดี) ร่วมสนุกกับการปั่นสุข เพื่อการสร้างสมดุลการกินอาหาร ออกกำลัง และการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดี ข้อ 2 Happy Heart (น้ำใจงาม) พบตัวอย่างกิจกรรมการเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นที่ทุกคนสามารถทำได้ เช่น การบริจาคสิ่งของ การบริจาคโลหิต ข้อ 3 Happy Society (สังคมดี) การคำนึงถึงผู้อื่นเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสังคมให้น่าอยู่ขึ้น


ข้อ 4 Happy Relax (ผ่อนคลาย) การรักษาสมดุลแห่งความสุขประการหนึ่ง คือการรู้จักหยุดพักและผ่อนคลาย เช่น การอ่านหนังสือที่ชอบ การฟังเพลง ข้อ 5 Happy Soul (ทางสงบ) ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความสงบทางใจ ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ข้อ 6 Happy Money (ปลอดหนี้) ค้นพบการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ


ข้อ 7 Happy Family (ครอบครัวดี) ร่วมย้อนนึกถึงบทสนทนาอันแสนธรรมดาภายในครอบครัวที่สามารถสร้างความอบอุ่น และสร้างพลังใจให้กับตนเองได้ ข้อ 8 Happy Brain (หาความรู้) พบวิธีพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ อยู่เสมอ อย่างการไปเยี่ยมชมตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ


ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับความจำเป็นของหลักการ "Happy 8" สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมามีสถานประกอบการและธุรกิจเอกชนหลายแห่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการสร้างสุขภาวะในองค์กร โดยมีการดำเนินงานในรูปแบบที่หลากหลายกันออกไป โดยมีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่มีความต้องการจะริเริ่มการดำเนินการองค์กรสุขภาวะ แต่ยังขาดองค์ความรู้แนวทางในการเริ่มต้นดำเนินงาน องค์กรบางส่วนอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งจำเป็นต้องหาความรู้มาใช้ในการพัฒนายกระดับงานอย่างต่อเนื่อง


ในขณะเดียวกันก็มีองค์กรที่ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจนเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรหน่วยงานอื่นๆ ได้ ซึ่งหากนำหลักการ "Happy 8" มาใช้ก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้การทำงานระหว่างกัน ทำให้สามารถแสวงหาความรู้มาใช้ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรได้เป็นอย่างดี


ทั้งนี้ หากมององค์กรในรูปแบบเชิงธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากนั่นคือ "ความยั่งยืน" (Sustainability) การที่องค์กรจะยั่งยืนในหลายๆ บริบทได้คือ ความเชื่อมั่น (Trust) ของคนในองค์กร และพบว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นนั้นได้ คือพนักงานในองค์กรต้องมีความสุข และมีความชัดเจนมุ่งมั่นที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ


"เมื่อพนักงานมีความสุข KPI ในองค์กรก็สวยงาม ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ใช้หลัก Happy 8 ในบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล เป็นตัวการันตีที่ชัดเจน และทำให้เห็นว่าที่ผ่านมานั้นผลประกอบการที่ยั่งยืนของบริษัทดีขึ้นมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเจอปัญหาใหญ่หรือเล็กก็สามารถผ่านมาได้เสมอ" กรรมการกองทุน สสส.กล่าว


พลิกความคิดคลิกชีวิตให้เจอสุขด้วย Happy 8 thaihealth


นางชนิดา สุวีรานนท์ และน้องเรไร เจ้าของแฟนเพจเรไรรายวัน ตัวแทน Happy Family เผยว่า ที่บ้านเป็นครอบครัวใหญ่ หลากหลายช่วงอายุ ตอนแรกพยายามหากิจกรรมให้ได้ใช้เวลาร่วมกัน สุดท้ายค้นพบว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุด คือวันที่อยู่บ้านด้วยกันทั้งครอบครัว การได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันสามารถมองเห็นในข้อดีหรือข้อเสียของกันและกัน รู้จักนิสัยใจคอ อย่างเช่น ลูกๆ ทั้ง 3 คนจะมีความแตกต่างกัน การสร้างสมดุลความสุขของแต่ละคนคือสิ่งสำคัญ เพื่อให้ทั้งครอบครัวมีความสุขที่จะอยู่ร่วมกันได้


พลิกความคิดคลิกชีวิตให้เจอสุขด้วย Happy 8 thaihealth


นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ ผู้สำรวจความสุขคนไข้ ตัวแทน Happy Heart และเคยเป็นเหยื่อรถไฟฟ้าที่สิงคโปร์ทับเสียขาไปสองข้าง กล่าวว่า Happy Heart เริ่มต้นจากความเรียบง่าย ทำทุกๆ วันให้มีความสุขด้วยจิตใจที่อิ่มเอม และความสุขจะส่งต่อไปยังคนรอบข้างและสังคมได้อย่างธรรมชาติ ในวันที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในชีวิตถึงขั้นต้องเสียขาทั้งสองข้างไป ก็เลือกที่จะยิ้มแย้มและเข้มแข็ง แม้จะอยู่บนเตียงพร้อมความสูญเสีย เพราะไม่ต้องการให้คนที่มาเยี่ยมนั้นเสียใจหรือต้องร้องไห้ ซึ่งการกระทำนั้นทำให้คนที่มาเยี่ยมทุกๆ คน กลับบ้านไปพร้อมความสบายใจ และเมื่อไม่มีคนทุกข์ก็รู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก


เชื่อว่ากิจกรรม "HAPPY 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ" จะช่วยให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้ามา "พลิกความคิด คลิกชีวิตให้เจอสุข" ได้ไม่ยาก


ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ


ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะมีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้าใจความรู้สุขภาวะให้แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน "Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ" นั้นจะทำให้ทุกคนเข้าใจและได้เรียนรู้วิถีสร้างสมดุลชีวิตด้วยโลกความสุข 3 ใบที่ทับซ้อนกัน ได้แก่ โลกของตนเอง ครอบครัว และสังคม ผ่านองค์ประกอบแห่งความสุข 8 ประการ


นอกเหนือจากนิทรรศการหมุนเวียนดังกล่าวข้างต้น และงานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างสมดุลความสุข 8 ประการในวันนี้แล้ว ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ยังได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ Happy 8 สำหรับประชาชน รวมทั้งวางแผนจัดกิจกรรมค่าย Happy 8 สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 อีกด้วย


ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน "Happy 8 ความสุขไม่รู้จบ" ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2561 โดยเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันเสาร์ (ปิดทุกวันอาทิตย์ จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทีมบริหารนิทรรศการ เบอร์ติดต่อ 09-3124-6914 หรืออีเมล [email protected].

Shares:
QR Code :
QR Code