พลัง…ผู้หญิงกลิ้งโลก

รวมพลังเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ ริเริ่มโครงการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

พลัง...ผู้หญิงกลิ้งโลก

เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายสำหรับโครงการ ผู้หญิงกลิ้งโลก จากความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักพิมพ์สามสี และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่รวมพลังเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ ริเริ่มโครงการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ด้วยการมอบทุนสนับสนุนการทำงานมูลค่า 120,000 บาทใน 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศิลปะเพื่อสังคม และสิทธิมนุษยชน โดยประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว

มนทิรา จูฑะพุทธิมนทิรา จูฑะพุทธิ บรรณาธิการสำนักพิมพ์สามสี ผู้ริเริ่มโครงการผู้หญิงกลิ้งโลก กล่าวว่า เพราะเชื่อในพลังผู้หญิงและมีผู้หญิงอีกจำนวนมากที่กำลังทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ เพราะทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มักมีจุดเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆ เสมอ โครงการผู้หญิงกลิ้งโลกไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังฉายภาพการทำงานของผู้หญิงในทุกภาคของประเทศไทยที่กำลังกลิ้งโลกใบนี้ให้สวยงาม

ส่วนโครงการที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 โครงการได้แก่ โครงการ the missing shoes ประติมากรรมจากรองเท้าที่หายไป โดย กัญญารัตน์ โฆษะวิสุทธิ์ นำเสนอผลงานศิลปะจากขยะทะเลมาแปรรูปเป็นงานศิลปะ ได้รับรางวัลด้านศิลปะเพื่อสังคม

กัญญารัตน์ โฆษะวิสุทธิ์
โครงการ the missing shoes ประติมากรรมจากรองเท้าที่หายไป โดย กัญญารัตน์ โฆษะวิสุทธิ์

การมาเยือนเกาะลันตาครั้งแรก ทำให้รู้ถึงปัญหาขยะ และมองเห็นว่าทะเลเปรียบเป็นถังขยะใบใหญ่ที่มนุษย์สามารถจะทิ้งอะไรลงไปก็ได้ จึงคัดแยกรองเท้า ไฟแช็ก และขยะจากทะเลที่น่าสนใจ มาดัดแปลงแปรรูปเป็นงานศิลปะ เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างแดน หรือแม้แต่คนในชุมชนเกิดจิตสำนึกช่วยกันรักษาความสะอาดชายหาดและท้องทะเล กัญญารัตน์ กล่าว

โครงการแม้ลมหายใจสุดท้ายก็ไม่ท้อ
โครงการแม้ลมหายใจสุดท้ายก็ไม่ท้อ
โดย พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

ส่วนเจ้าของรางวัลสิทธิมนุษยชน พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อดีตแพทย์หญิงผู้ผันตัวเองมาเป็นนักศิลปะบำบัด เจ้าของ โครงการแม้ลมหายใจสุดท้ายก็ไม่ท้อ นำเสนอกิจกรรมสอนหนังสือให้ผู้ป่วยเด็กมะเร็งระยะสุดท้าย โดยเชิญชวนคนที่สนใจอยากเป็นอาสาสมัครมาช่วยกันสอนหนังสือเด็กๆ มากขึ้น

เราทำออกมาเป็นรูปของชมรม ที่ผ่านมา 3 เดือนเราได้ 5 ชมรม ชมรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม เด็กๆ ที่ป่วยจะได้เรียนทั้ง 5 วิชา แม้ว่าพวกเขาต้องอยู่ในช่วงรักษาตัวที่โรงพยาบาล

โครงการเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปะการละเล่นพื้นบ้านสำหรับผู้หญิงอาข่า
โครงการเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปะการละเล่นพื้นบ้านสำหรับผู้หญิงอาข่า โดย อาพี สะโง้

ส่วนด้านการศึกษา อาพี สะโง้ กลุ่มชาติพันธุ์สามเหลี่ยมทองคำ จ.เชียงราย จากโครงการเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปะการละเล่นพื้นบ้านสำหรับผู้หญิงอาข่า ได้รับรางวัลครั้งนี้ บอกว่า ปัจจุบันผู้หญิงในหมู่บ้านอาข่าไม่ค่อยรวมตัวกัน เพื่อทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมเหมือนในอดีต

จึงอยากฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีดั้งเดิมของอาข่า และการเล่านิทานอาข่าให้เด็กๆ ฟัง ซึ่งทางผู้ริเริ่มโครงการผู้หญิงกลิ้งโลกให้การสนับสนุนและเปิดเวทีให้พวกเรานำเสนอ เพื่อให้เห็นว่าดนตรีและวัฒนธรรมการเต้นรำของอาข่าสามารถนำผู้หญิงกลับมามีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น

โครงการ anyone can draw ใครๆ ก็วาดได้ โดย กิตติอาภา ปุรณะพรรค์
โครงการ anyone can draw ใครๆ ก็วาดได้ โดย กิตติอาภา ปุรณะพรรค์

ส่วนโครงการ anyone can draw ใครๆ ก็วาดได้ โดย กิตติอาภา ปุรณะพรรค์ เป็นการสร้างอาชีพให้คนพิการด้วยการถ่ายทอดความรู้การวาดการ์ตูนแอนิเมชัน โครงการนี้สามารถคว้ารับรางวัลป๊อปปูลาร์โหวต จากการโหวตทาง www.facebook.com/worldrollers (โครงการผู้หญิงกลิ้งโลก)

โครงการใครๆ ก็วาดได้ เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำอยู่แล้ว เมื่อปลายปีที่แล้วมีการจัดอบรมให้คนพิการ และปีนี้ อยู่ในขั้นตอนจัดหางานให้พวกเขาทำ สร้างอาชีพและเครือข่ายให้พวกเขาอยู่ได้ด้วยตัวเอง

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code