พลังใจ-ครอบครัว จุดพลิกผันสิงห์ (เลิก) อมควัน

ที่มา : เว็บไซต์ pptvhd36.com


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ pptvhd36.com


พลังใจ-ครอบครัว จุดพลิกผันสิงห์ (เลิก) อมควัน thaihealth


การเลิกบุหรี่ แต่ละคนคงมีวิธีการแตกต่างกัน แต่สำหรับคนต้นแบบอย่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลมะรือโบตก จังหวัดนราธิวาส อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาเลิกสูบบุหรี่ได้


การปั่นจักรยานออกกำลังกาย เป็นแนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ของ นูรูดดีน สูลัยมาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่อดีตเคยติดบุหรี่จนประสบปัญหาสุขภาพ


นูรูดดีน เล่าให้ฟังว่า เพื่อนเริ่มชักชวนให้เขาสูบบุหรี่ครั้งแรก ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เขาก็กลายเป็นคนติดบุหรี่และสูบต่อเนื่องมาหลายสิบปี


เมื่อเริ่มมีครอบครัว จึงเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เขาอยากเลิกบุหรี่ ลูก 4 คนและภรรยา มักเตือน และแสดงออกให้เขารับรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่ รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่จะส่งมาถึงตัวเขาเอง นี่เป็นจุดพลิกผันที่ทำให้เขาตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจังตั้งแต่ 8 ปีที่แล้ว และกลายเป็นครอบครัวปลอดบุหรี่ที่เป็นแบบอย่างในชุมชน


นูรูดดีน เป็นเพียงหนึ่งในจำนวนประชากรกว่า 8,000 คน ในตำบลมะรือโบตก ที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ แต่จากการสำรวจยังพบว่า ประชากรมากกว่าครึ่งยังคงสูบบุหรี่ นโยบายลดพื้นที่สูบบุหรี่จึงเป็นนโยบายหลักที่ผู้นำชุมชนเร่งดำเนินการ


แม้การรณรงค์หลากหลายรูปแบบจะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตกยอมรับว่าการทำให้ชุมชนเป็นชุมชนปลอดบุหรี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้ยาก เนื่องจากการลด ละ เลิก อย่างถาวร ต้องอาศัยความแข็งแกร่งของจิตใจเป็นสำคัญ

Shares:
QR Code :
QR Code