พลังเยาวชนสร้าง ‘สื่อ’ สะท้อนสังคม

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ MGR Online


พลังเยาวชนสร้าง 'สื่อ' สะท้อนสังคม thaihealth


นักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม ปี 5 จากมหาวิทยาลัย 12 แห่ง 14 คณะ กว่า 300 คน แสดงพลังการเป็นนักออกแบบเพื่อการสื่อสารรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์สื่อ


เพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทย สะท้อนผลงานผ่านนิทรรศการแสดงผลงาน "UNC The Exhibition 2018" ใน 4 ประเด็นการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, สิ่งแวดล้อม / กำจัดขยะ, ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ศิลปะรับใช้ชุมชน / การท่องเที่ยวชุมชน และอาหารวันนี้ หวังกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหาและหาทางร่วมกันแก้ไข ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์


คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากริเริ่มร่วมกันระหว่าง สสส. สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย  มสช. (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งประเทศไทย) ภาคประชาสังคม และมูลนิธิสยามกัมมาจล เพื่อที่จะไปหนุนเสริมการเรียนการสอนของแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยให้มีความหมายมากขึ้น และหวังว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ประสบการณ์ชีวิต


สำหรับตัวอย่างผลงานของเยาวชน ในประเด็นอาหารวันนี้ นางสาวซัลมา เป็นสุข คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตัวแทน "ผลงานหิวมานิห์" นำเสนอแคมเปญรณรงค์ประชาสัมพันธ์อาหารพื้นบ้านที่กำลังจะหายไปและมีการแนะนำแหล่งขาย ร่วมสะท้อนการเข้าร่วมโครงการ ว่า เมื่อก่อนรู้สึกว่าเราไม่เก่ง ทำงานไม่ได้ แต่พอได้ลองทำ ได้รู้อะไรใหม่ ๆ ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราทำได้ ได้เห็นงานของเพื่อน ๆ ได้แลกเปลี่ยนงานกัน ก็คือเราสามารถนำปัญหาของเราออกมาเผยแพร่ให้กับสังคมได้เห็นเหมือนกัน


ด้าน นายฐิติวัสส์ ธรรมะ นักศึกษาสาขานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตัวแทนผลงาน "สื่อให้รู้ สู่ที่ทิ้ง (ขยะ)" ประเด็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ รณรงค์ขยะที่ชายหาดบางแสน บอกว่า โครงการนี้ทำให้เยาวชนมีพื้นที่แสดงผลงาน ได้เห็นผลงานของเพื่อน ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำกลับมาพัฒนาผลงานของตัวเอง กลุ่มเราทำเรื่องเกี่ยวกับขยะ ที่หาดบางแสน มีขยะเยอะมาก นักท่องเที่ยวมาขยะก็จะเยอะตลอด ถังขยะมีเพียงพอแต่ขยะก็เกลื่อนไปหมด เราก็เลยคิดว่าในสายที่เราเรียน เราสามารถทำอะไรที่จะนำไปใช้กับชุมชนได้บ้าง เราก็เลยทำข้อมูลกราฟิก เพื่อบอกข้อมูลกับนักท่องเที่ยว


โครงการ UNC ปีที่ 6 จะเริ่มขึ้นมกราคม ปี 2562 โดยจะกระจายโครงการไปสู่สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด มากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code