พลังมดชวนพ่อแม่ลดละเลิกเหล้า

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (1413) จัดกิจกรรม รณรงค์ภายใต้แนวคิด “พลังมดชวนพ่อแม่ลดละเลิกเหล้า” ในงานมีเด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.2 เข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งเด็กๆ กลุ่มนี้จะเป็นพลังมดที่สำคัญพร้อมจะชวนช่วย และเชียร์ให้การลดละเลิกเหล้าของพ่อแม่ประสบความสำเร็จ เป็นการเลิกเหล้าสู่ชีวิตใหม่รับปี 2562 และเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยโครงการนี้จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นำร่อง 10 แห่ง ภายในกิจกรรมจะมีการแสดงละครเล่นเกมเขียนการ์ดข้อความระบายสีการ์ตูนให้เด็กนำความรู้และสื่อรณรงค์ที่ได้กลับไปชวนช่วยเชียร์ให้พ่อแม่ลดละเลิกเหล้าได้สำเร็จ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2TNt6D3

Shares:
QR Code :
QR Code