พลังชุมชน ต้นแบบงานศพปลอดเหล้า

     /data/content/26040/cms/e_befjlm234569.jpg     


          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะสงฆ์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส.และภาคีเครือข่ายในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันจัดงาน "มหกรรมรวมพลชุมชนต้นแบบรักษาศีล 5 งานบุญประเพณี งานศพ ปลอดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม" และจัดเวทีเสวนาเรื่องการสร้างชุมชนต้นแบบรักษาศีล 5 และพื้นที่ต้นแบบจัดงานบุญประเพณี งานศพ ปลอดเหล้า ที่หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล จ.มหาสารคาม


          พระครูสารกิจประยุต เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม กล่าวสัมโมทนียกถาว่า พระสงฆ์ ผู้นำชุมชนล้วนแล้วแต่เป็นต้นแบบ ที่จะนำพาให้หมู่บ้าน ชุมชนได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม หากเราสามารถลด ละ เลิกกิเลสหยาบลงได้ การดำเนินงานก็จะประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน ที่ผ่านๆ มางานบุญประเพณีหลายอย่างมักจะมีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นงานกฐิน งานอุปสมบท หรืองานศพ เป็นต้น


           "บางครั้งมีการดื่มกันจนเมามายเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดบาดเจ็บล้มตายก็มี และยังทำให้เสียเงินโดยใช่เหตุ จากนี้ไปคนมหาสารคามจะต้องร่วมมือกันรณรงค์ไม่ให้มีการดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ในงานบุญประเพณีรวมทั้งในงานศพด้วย คาดหวังว่าทุกภาคส่วน ในสังคมจะช่วยกันขยายแนวคิดนี้ออกไปในวงกว้างทำให้ประสบผลสำเร็จทุกพื้นที่ปลอดเหล้าทั้งจังหวัด" พระครูสารกิจประยุตระบุ


 


 


           ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code