พลังงานดัน โครงการโซลาร์ภาคประชาชน

ที่มา : แนวหน้า (https://www.khaosod.co.th/economics/news_1554786)


พลังงานดันโครงการโซลาร์ภาคประชาชน  thaihealth


แฟ้มภาพ


พลังงานดันโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เองอย่างเสรี และสามารถขายไฟฟ้าให้รัฐได้อีกด้วย


นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพัฒนาตามความต้องการของประชาชน กระทรวงพลังงานจึงมีแนวคิดผลักดันโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เองในภาคประชาชนอย่างเสรี และสามารถขายไฟฟ้าได้ในอัตรารับซื้อ ที่ไม่เป็นภาระค่าไฟฟ้า สร้างรายได้แก่ภาคประชาชนในรูปแบบการออมเงิน พัฒนารูปแบบการซื้อขายที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการ


ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะจัดทำนโยบาย โครงการโซลาร์ภาคประชาชน ควบคู่กับการจัดทำ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) โดยคาดว่าแผน PDP 2018 จะแล้วเสร็จภายในปี 2561 จากนั้นจะนำหลักการจากแผน PDP มาใช้กำหนดนโยบายต่อไป เช่น รูปแบบการซื้อขาย ราคารับซื้อ ระเบียบหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป


“ที่ผ่านมา มีข้อขัดข้องทั้งในประเด็นการติดตั้ง โซลาร์ รูฟท็อป (Solar rooftop) การกำหนดราคา ระบบสำหรับการซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการปรับแก้ข้อกฎหมายต่างๆ เราต้องการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ผลิต และผู้ใช้ไฟฟ้า และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เองอย่างเสรี เพื่อสร้างรายได้แก่ภาคประชาชนในรูปแบบการออมเงิน” รมว.พลังงานกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code