“พลศึกษา” สร้างบุคลิกลูก

ที่มา : มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว


ช่วงปิดเทอมของลูก ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโต คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่นิยมส่งลูกไปเรียนพิเศษเสริมวิชาตามสถาบันกวดวิชาต่างๆ  โดยให้ลูก เลือกวิชาที่เรียนอ่อนในโรงเรียน อาทิ คณิต ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีวะ ฯลฯ แต่ยังมีอีกวิชาหนึ่งค่ะ ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน เรียกได้ว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลการเรียนในรายวิชานี้นักทั้งเด็กและผู้ปกครอง ถูกแล้วค่ะ “วิชาพลศึกษา” หรือวิชาการกีฬาทั้งหลายแหล่นี่แหละค่ะ


“พลศึกษา” สร้างบุคลิกลูก thaihealth


คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า วิชาพลศึกษานี้ นอกจากจะทำให้ลูกหลานของเราร่างกายแข็งแรง เนื่องจากวิชาพลศึกษาเป็นวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์ และเป็นการเคลื่อนไหวที่พัฒนาระบบระบบอวัยวะภายในให้มีการเจริญพัฒนาการอย่างถูกต้อง สมส่วนตามธรรมชาติ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังมีประโยชน์ในการสร้างบุคลิกภาพ และอุปนิสัยให้ติดตัวของลูกหลานของเราไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยค่ะ  ลองมาดูประโยชน์ของมันกันว่ามีอะไรบ้าง


บุคลิกภาพกับการออกกำลังกาย


บุคลิกภาพที่สง่างามไม่ใช่คุณสมบัติที่จะมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด การที่จะมีบุคลิกภาพสง่างามในสังคมเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันได้ บุคลิกภาพเกิดขึ้นจาก 5 ปัจจัย


ปัจจัยทางด้านร่างกาย หมายถึง รูปลักษณ์ภายนอกที่ปรากฏต่อผู้อื่น ตั้งแต่รูปร่าง หน้าตา ทรงผม ความสะอาด น้ำเสียง และวาจา


ปัจจัยด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยเหตุผล ตลอดจนความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริงต่างๆ


ปัจจัยด้านอารมณ์ หมายถึง ปฏิกิริยาของจิตใจที่ตอบสนองตอเรื่องราวที่มากระทบตามธรรมชาติขิงมนุษย์ อารมณ์ขัน หดหู่ เศร้าโศก เบื่อหน่าย


ปัจจัยด้านนิสัย หมายถึง พื้นฐานพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดจากความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม


ปัจจัยด้านสังคม หมายถึงสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของชีวิต ทั้งที่เป็นบุคคลและปรากฏการณ์ต่างๆ นับตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบัน


จากปัจจัยทั้ง 5 จะมีบุคลิกที่ดีนั้น ต้องพร้อมทั้ง 5 ปัจจัยดังกล่าว กิจกรรมทางพลศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เกม หรือกิจกรรมเข้าจังหวะ เหล่านี้ล้วนช่วยเรื่องของการส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีทั้งสิ้น ปิดเทอมเมื่อลูกมีเวลาว่าง จึงควรเสริมวิชาเหล่านี้เข้าไปให้แก่ลูกหลาน เพราะเป็นที่ทราบดีว่าในสังคมปัจจุบัน เพียงแค่เรียนเก่งไม่อาจทำให้ประสบความเร็จได้ และสติปัญญาที่ดีจะต้องมาจากฐานร่างกายที่แข็งแรง มีความมั่นใจ และจิตใจมั่นคง ลองให้ลูกเลือกกิจกรรมทางพลศึกษามาใช้ในช่วงเวลาปิดเทอมกันเถอะค่ะ


ตัวอย่างกิจกรรมทางพลศึกษา


– กีฬาที่ใช้กำลัง ประเภทต่างๆ เช่น วิ่ง แบดมินตัน ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทควันโด ฯลฯ


– เกม เช่น หมากรุก หมากฮอส โกะ ฯลฯ


– กิจกรรมเข้าจังหวะ เช่น เต้นลีลาศ หรือการเต้นประเภทอื่นๆ ที่วัยรุ่นสนใจ


 

Shares:
QR Code :
QR Code