พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง

การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของมารดาในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง ในชุมชนแออัด เขต กทม.” กลุ่มตัวอย่าง 673 คน พบ กลุ่มมารดา 74.5% เข้าใจไม่ถูกต้องเรื่องคุมกำเนิด อีก 46.4% รู้สึกว่าการพูดคุยเรื่องเพศกับบุตรสาวเป็นเรื่องน่าอายไม่ควรเปิดเผย


 


โดย 49.4% ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร และ 33.1% ลำบากใจที่จะพูดขณะที่กลุ่มบุตรสาว อายุ 15-20 ปี พบ มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ยที่ 15.8 ปี และต่ำที่สุด 13 ปี ส่วนใหญ่ไม่มีความจริงจังในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก โดย 61.4% คุมกำเนิด ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 50.8% ใช้วิธีทานยาเม็ดคุมกำเนิด 30.5% ใช้ถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมกำเนิด 6.8% ใช้ยาฉีดคุมกำเนิด 5.1% ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน 3.4% ขณะที่ไม่คุมกำเนิด 38.6%


 


          “พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มบุตรสาว คือ มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 17.8% กระทำออรัลเซ็กส์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 10.2% มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 2.6% การศึกษาวิจัยยังพบว่า ควรปรับเชิงนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารระหว่างบุตรสาวกับมารดาในเรื่องเพศ ผ่านช่องทางที่หลากหลายขึ้น อาทิ รายการโทรทัศน์ จัดทำหลักสูตรและคู่มือพัฒนาทักษะ ใช้สื่อที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะช่วยป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง และลดปัญหาโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น” รศ.ดร.อาภาพร กล่าว


 


ที่มา : สสส

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ