พฤติกรรมเพื่อหัวใจที่คุณรัก

ที่มา : คู่มือบันทึกสุขภาพดี เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานรณรงค์รักษ์สุขภาพโดยแพทย์ร่วมกับสหวิชาชีพ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


พฤติกรรมเพื่อหัวใจที่คุณรัก thaihealth


'พฤติกรรมเพื่อหัวใจที่คุณรัก' สุขภาพดี เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ


1. กินให้ดี กินแต่พอดี


– ผัก ผลไม้ ครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง : กรมอนามัย


– พืชสด ลดมัน ลดเค็ม น้ำตาลต่ำ ธรรมชาติ ปลอดภัย


2.เดินให้เร็ว คือ เดินร้องเพลงไม่เพราะเกิน 10 นาทีต่อครั้งครึ่งชั่วโมงต่อวัน


3.หายใจช้า คือ หายใจช้ากว่า 10 ครั้งต่อนาที หรือนานกว่า 6 วินาทีต่อครั้ง


4.บอกลาบุหรี่ คือ หยุดสูบบุหรี่ ดมควันบุหรี่ หรือดมมลพิษในอากาศ


5.เร่งรี่ลดพุง คือ ลดรอบเอว ชาย < 90 ซม. (35.5 นิ้ว) หญิง < 80 ซม. (31.5 นิ้ว) และชั่งน้ำหนักสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

Shares:
QR Code :
QR Code