พฤติกรรมการกินที่ทำร้ายตัวเรา

ที่มา : หนังสือกินไม่ดี โรคจะมาหา โดย สสส.


พฤติกรรมการกินที่ทำร้ายตัวเรา  thaihealth


แฟ้มภาพ


พฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ส่งผลต่อร่างกาย ก่อให้เกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โดยอาการของโรคจะดำเนินไปอย่างช้าๆ จะไม่ป่วยในทันที แต่ค่อยๆสะสมและป่วยเรื้อรังในที่สุด


พฤติกรรมการกินที่ทำร้ายตัวเรา


1.ชอบกินหวานเป็นขีวิตจิตใจ


2.ชอบกินอาหารมัน


3.ปรุงเค็ม ปรุงรสเพิ่มทุกครั้ง


4.กินอาหารแช่แข็ง หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำ


5.กินเมนูเดิมซ้ำๆ เป็นเดือนๆ


6.กินอาหารสุกๆ ดิบๆ


7.ไม่ชอบกินผักผลไม้


8.ดื่มเครื่องดื่มรสหวานจัด


9.ไม่กินอาหารเช้า


10.ขาดขนม เบเกอรี่ไม่ได้


11.ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ


12.ชอบดื่มแอลกอฮออล์

Shares:
QR Code :
QR Code