พระเทพฯ ทรงร่วมงานเดิน-วิ่งเขาชะโงก

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 


ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์มติชน และภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


พระเทพฯ ทรงร่วมงานเดิน-วิ่งเขาชะโงก thaihealth


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเป็นประธานการแข่งขัน เดิน-วิ่งประเพณี "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน" ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การดำเนินการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ทรงพระดำเนินนำข้าราชการและผู้ร่วมวิ่งเป็นระยะทาง 3.9 กิโลเมตร


พลโท สิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กล่าวว่า การแข่งขัน เดิน-วิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 23 แล้ว พยายามจะยกระดับการแข่งขันให้ได้มาตรฐานมากขึ้นทุกปี และการแข่งขันในปีนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เห็นได้จากจำนวนนักวิ่งและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีนี้มีนักวิ่งทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่รวมทั้งสิ้น 7,115 คน นอกจากการแข่งขันวิ่งทั้ง 3 ระยะทาง คือ ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน (32 กม.) ฮาล์ฟมาราธอน 16 กม. และมินิมาราธอน (10 กม.) แล้ว ยังจัดกิจกรรมวิ่งครอบครัวหรือฟันรัน ระยะทาง 3 กม. รวมถึงกิจกรรมเดิน ระยะทาง 2.36 กม. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและผู้สูงวัยได้ร่วมออกกำลังกาย ตลอดจนสร้างสัมพันธ์อันอบอุ่นภายในครอบครัวด้วยเช่นกัน"


พระเทพฯ ทรงร่วมงานเดิน-วิ่งเขาชะโงก thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักวิถีสร้างเสริมวิถี สสส. กล่าวถึงการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ภายใต้แนวคิด ลดพุง ลดโรค ว่า ในปีนี้มีนักวิ่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงประชาชนตื่นตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย ตรงกับจุดประสงค์ของ สสส. และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพ วัยเด็กควรมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิก ระดับปานกลางถึงหนัก อย่างน้อย 60 นาทีเป็นประจำทุกวัน ขณะที่วัยทำงานผู้ใหญ่ควรมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิกระดับปานกลางขึ้นไปต่อเนื่องครั้งละ 30 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 5 วัน รวมอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ อาทิ วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เดินเร็ว และผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง ไม่ว่าจะเป็นการแกว่งแขน หรือเต้นรำประกอบจังหวะเพลง เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code