พระเทพฯ ทรงนำวิ่งเขาชะโงกฯ ปี58

พระเทพฯ ทรงนำวิ่งเขาชะโงกฯ ปี58 thaihealth


แฟ้มภาพ


พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน การแข่งขัน “เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 58” พร้อมทรงพระดำเนิน นำข้าราชการและนักวิ่ง เป็นระยะทาง 2.3 กม.ประชาชนร่วมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพคับคั่ง โดยแชมป์ระยะซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน โอเวอร์ออลชาย ระยะทาง 32 กม. ตกเป็นของ ชาคริต บุญคง ด้วยเวลา 2.01.10 ชม. ขณะที่ฝ่ายหญิงตกเป็นของ ตฤษบพร แก้วสุก


เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “เดินวิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 58” ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “ลดพุง ลดโรค” ในการนี้ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานในการแข่งขัน “เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 58” ครั้งที่ 21 และทรงพระดำเนินนำข้าราชการและผู้ร่วมวิ่งเป็นระยะทาง 2.3 กิโลเมตร รอบ สวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ และทรง พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท ลำดับ 1-5 จำนวน 190 รางวัลและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ


พระเทพฯ ทรงนำวิ่งเขาชะโงกฯ ปี58 thaihealth


 โดยไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 32 กม. รุ่นทั่วไปชาย ชาคริต บุญคง ปอดเหล็กจาก จ.เพชรบูรณ์ เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลาได้ 2.01.10 ชม. ขณะที่รุ่นทั่วไปหญิง แชมป์ตกเป็นของ ตฤษบพร แก้วสุก  


ส่วนผลการแข่งขันแชมป์รุ่นอื่นๆ มีดังนี้ ระยะทาง 16 กม. รุ่นทั่วไปชาย ณัฐวุฒิ พรหมบินันท์ ทำเวลาได้ 58.01 น., รุ่นทั่วไปหญิง เพ็ญจันทร์ วันนา 1,17.43 ชม., ระยะทาง 10 กม. รุ่นทั่วไปชาย ทนงศักดิ์ ลิ่มเนี่ยม ทำเวลาได้ 34.39 น., รุ่นทั่วไปหญิง ขวัญดาว รักวรพันธ์, ระยะทาง 3 กม. พิสิษฐ์ เพียงพิมาย (ชมรมวิ่งพิมาย)


 


 


ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมือง 

Shares:
QR Code :
QR Code