พระสงฆ์นักพัฒนา กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ

featured

ภาพบรรยากาศ การประชุมสัมมนา เชื่อมโยงและทำความเข้าใจเครื่อข่ายคณะสงฆ์ คณะธรรมยุต โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ศาลายา จ. นครปฐม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

Shares:
QR Code :
QR Code