พระธาตุนาดูน เดิน-วิ่ง-งดเหล้าเข้าพรรษา

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


พระธาตุนาดูน เดิน-วิ่ง-งดเหล้าเข้าพรรษา  thaihealth


เทศบาลตำบลนาดูน จัดกิจกรรมเดินวิ่ง มาราธอน งดเหล้าเข้าพรรษา  ทำความดีถวายในหลวง


วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 05.00 น. ณ.ลานพระบรมธาตุนาดูน นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง มาราธอน งดเหล้าเข้าพรรษา พัฒนาจิตใจห่างไกลยาเสพติด ของเทศบาลตำบลนาดูน และกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง โดยเทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูน ร่วมเป็นประชาคมงดเหล้าจังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้นในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ถือเป็นประเพณี ที่อำเภอนาดูน เทศบาลตำบลนาดูน ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ได้จัดให้มีขึ้นทุกปี เพื่อเป็นพุทธบูชาตามความเชื่อและหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


นายประสาทพร สีกงพลี นายกเทศมนตรีตำบลดูน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยในปี 2561 นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้คำขวัญวันงดสุราแห่งชาติว่า ลด ละ เลิก สุรา พาครอบครัวเป็นสุข และหวังให้มีผู้ลงนามงดเหล้าครบพรรษา คืองดได้ครบ 3 เดือน เพื่อเป็นการทำความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง นอกจากนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองนาดูน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการงดเหล้าเข้าพรรษา ในการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากเทศบาลตำบลนาดูน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และอีกหลายหน่วยงาน โดยได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมเดิน วิ่ง มาราธอน งดเหล้าเข้าพรรษา จัดเวทีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมถือศีล ปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหบูชา


พระธาตุนาดูน เดิน-วิ่ง-งดเหล้าเข้าพรรษา  thaihealth


โดยก่อนปล่อยตัวนักวิ่ง นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้นำผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กล่าวปฏิญาณตนโครงการทำความดีถวายในหลวง งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 ที่จะ งด ละ เลิกเหล้า และสิ่งเสพติดทุกชนิด เพื่อเป็นการทำความดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อนเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเองและครอบครัว ส่วนประเภทการแข่งขันได้แก่ เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (5.4 ก.ม.) มินิมาราธอน (10.5 ก.ม.) และฮาล์ฟมาราธอน (21.1 ก.ม.) ทุกประเภทรับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย รางวัลที่ 1 Oreall ระยะมินิฮาล์ฟมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอน  ชาย หญิง รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ส่วนในช่วงค่ำก่อนวันแข่งขัน เทศบาลตำบลนาดูนได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวงานวิ่งพระธาตุนาดูน ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 และงานพาแลงขึ้น เพื่อสร้างความผูกพันและถือเป็นการให้การต้อนรับกับคณะนักวิ่งจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code