พรรษานี้ลูกชวนพ่อ-แม่ ‘งดเหล้า’

ร่วมใจหยุดดื่ม เพื่อครอบครัวเป็นสุข

 

 พรรษานี้ลูกชวนพ่อ-แม่ ‘งดเหล้า’

          คนที่สติดีไม่เป็นโรคจิต ต่างรู้ดีแล้วก็ยอมรับโดยทั่วไปว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเหล้าเป็นต้นก่อผลเสียต่อทั้งสุขภาพกาย นำไปสู่การเสียสุขภาพจิต (เสียสติเสียจริต) เสียทรัพย์สินเงินทองเสียความนิยมนับถือ ความเชื่อถือไว้วางใจ จนที่สุดย่อมถึงเสียครอบครัว เสียมิตรเสียพี่น้องและเสียชีวิต

 

          ทว่าแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยกลับสูงขึ้น ทั้งในแง่ของจำนวนผู้ดื่มซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.6 แสนคนต่อปี โดยเฉพาะปริมาณผู้ดื่มที่เพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่งคือ เยาวชนอายุน้อยหันมาดื่มแอลกอฮอล์และในแง่ของปริมาณการดื่มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีคนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราว 15.3 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการบริโภค 125,000 ล้านบาทต่อปี

 

          การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในเชิงสุขภาพและสังคมในหลายด้าน ที่เห็นชัดเจนที่สุด ได้แก่ การที่ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ยานพาหนะ เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรมากกว่าร้อยละ 50 ของอุบัติเหตุที่เกิดทั้งหมด

 

          ยังต่อเนื่องเกี่ยวข้องไปสู่การก่อความรุนแรงต่อครอบครัว และบุคคลอื่นๆ ในลักษณะของการก่ออาชญากรรม ก่อการทะเลาะวิวาททำร้ายทุบตี ทำลายข้าวของ กระทั่งก่อให้เกิดความแตกสลายของครอบครัว นำมาซึ่งความขาดแคลนในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ เป็นสาเหตุสำคัญที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างแสนสาหัส

 

          ที่ผ่านๆ มานั้น ช่วงเข้าพรรษานับเป็นช่วงเทศกาลที่ชาวพุทธจำนวนมากถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการปฏิบัติธรรม แต่จากการศึกษาวิจัยก็พบว่า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานั้น ก็มีนักดื่มถือโอกาสเฉลิมฉลองอย่างหนักหน่วงไม่ต่างจากเทศกาลอื่นๆ ดังเมื่อปี 2544 มีสถิติผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 11.8 ล้านคนจากจำนวนคนไทยทั้งประเทศ

 

          ในขณะที่มีคนตั้งใจงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาราวๆ 1.8 ล้านคน ทำให้สามารถลดมูลค่าการบริโภคลดลงได้ถึง 3,600 ล้านบาท ถ้าลดจากจำนวน 11.8 ล้านคน ลองคิดดูว่าจะลดมูลค่าการบริโภคเป็นตัวเงินอีกเท่าไหร่

 

          ด้วยตระหนักในความสำคัญของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม และตระหนักในความสำคัญของเทศกาลเข้าพรรษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับองค์กรศาสนาต่างๆ สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรต่างๆ จัดให้มีโครงการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ขึ้น

 

         เพื่อให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อให้องค์กรต่างๆ มีมาตรการและกิจกรรมสนับสนุนการงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ของสมาชิกขององค์กรและชุมชน

 

         การณรงค์งดดื่มเหล้าเข้าพรรษาปีนี้ ตั้งเป้าไว้ที่ลูกหลานให้เป็นพระเอกนางเอก ให้ลูกหลานเป็นผู้นำชักชวนพ่อแม่ผู้ปกครองงดหรือเลิกดื่มเหล้าแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่เห็นแก่ความหายนะที่เกิดขึ้นข้างต้น ก็เห็นแก่ลูกหลานตาดำๆ ที่ไม่ต้องรอรับผลกรรมของพ่อแม่ผู้ปกครอง นำความหายนะมาสู่ลูกหลาน มาสู่ครอบครัวและมาสู่สังคม

 

          ยิ่งถ้าหากเลิกดื่มแอลกอฮอล์ขาดไปเลยจะยิ่งสุดยอด จะได้รับการโมทนาสาธุ ได้รับความรักความชื่นชมจากลูกหลานและคนทั่วไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

          รักลูกรักหลาน ร่วมกันหยุดดื่มเหล้าเข้าพรรษานี้กันเถอะครับ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update 03-07-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

Shares:
QR Code :
QR Code