“พรรณสิริ” หนุนสตรีไทย คิดบวก

เนื่องในวันสตรีสากล        

“พรรณสิริ” หนุนสตรีไทย คิดบวก

          เนื่องในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล ซึ่งครบรอบ 100 ปีในปีนี้ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตนอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญสิทธิ ศักดิ์ศรี รวมถึงสภาพจิตใจของสุภาพสตรี แม้ว่าปัจจุบัน สตรีจะมีบทบาทความสามารถไม่น้อยหน้าผู้ชาย แต่จากค่านิยมแล้ว เพศหญิงก็ยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกกดขี่ทางเพศอยู่เสมอ ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิต กลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด

 

          ทั้งนี้ พลังสตรีไทยมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยพื้นฐานสตรีไทยแล้วนั้น เป็นผู้มีความอดทนต่อแรงกดดันต่างๆ สูง ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันสตรีไทยที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสังคมได้อย่างสง่างามนั้น ล้วนแล้วผ่านภาวะความกดดันต่างๆ มาไม่น้อย ยิ่งถ้าสตรีไทยได้รับกำลังใจที่ดีทั้งจากตัวเองและคนใกล้ชิดแล้ว ย่อมจะช่วยเพิ่มพลังใจให้เกิดความกล้าแกร่ง พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาและพร้อมที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างเต็มกำลังความสามารถทุกเมื่อ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

          “อยากให้สตรีไทย คิดในทางบวก แน่นอนว่าบางครั้งสตรีไทยจะต้องรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสกับภาระงานทั้งในและนอกครอบครัว สิ่งสำคัญที่สุด คือความคิดในทางบวกที่จะทำให้คุณฝ่าฟันปัญหาไปได้ ลองคิดในทางบวกว่าการเป็นสตรีไทยที่หัวใจกล้าแกร่ง หากคุณประสบความสำเร็จในทุกด้าน แสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่ธรรมดา และสิ่งสำคัญที่สุดคือผลลัพธ์จากการที่ทุกคนในครอบครัวมีความสุขร่วมกัน”

 

          นางพรรณสิริ กล่าวว่า ลำดับต่อไป คุณต้องมีวิธีการจัดการที่ดี จัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม จัดสรรเวลาในแต่ละวันอย่างละเอียด โดยจัดลำดับความสำคัญของงานในบ้านให้ดี ว่าควรทำสิ่งไหนก่อนหรือหลัง ด้วยพลังสตรี อึด ฮึด สู้ สิทธิและศักดิ์ศรี สตรีไทย และประกาศสุดท้าย ต้องมีวิธีการจัดการกับความเครียด ความไม่สบายใจของตนเอง หาทางผ่อนคลายโดยการหากิจกรรมที่ตนเองทำแล้วมีความสุข ที่สำคัญรู้จักสร้างกำลังใจให้กับตนเอง

 

          “ทุกคนสามารถร่วมสร้างกำลังใจและดูแลจิตใจสตรีได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเบื้องต้นอยากให้ทุกคน มองตรีที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความห่วงใยเรา เป็นแม่ เป็นภรรยา เป็นลูกสาว เป็นพี่สาว น้องสาวของเรา ซึ่งวิธีการ เช่น การดูแลและหาวิธีช่วยเหลือเมื่อพบว่ามีปัญหา ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวและสังคม กระตุ้นให้สตรีรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ยังมีครอบครัวที่รักและเป็นกำลังใจให้เสมอ ส่งเสริมให้ออกงานสังคมหรือทำกิจกรรมนอกบ้าน เปิดโอกาสให้เขาได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำในสิ่งต่างๆ ที่เท่าเทียมผู้ชาย ชื่นชม ให้กำลังใจ ช่วยผ่อนคลายความเครียด หากิจกรรมต่างๆ ทำร่วมกัน”

 

          นางพรรณสิริ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรม โดยมอบหมายให้กรมสุขภาพจิตจัดงานรณรงค์ เนื่องในวันสตรีสากล เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้มีความเป็นธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในทุกรูปแบบ ให้ตระหนักถึงมุมมอง บทบาทของสตรี รวมทั้งพฤติกรรมความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสตรีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต โดยมีทั้งจัดเสวนา สุขภาพจิตเรื่องสตรีกับสังคมไทยขึ้น โดยการใช้ภาพยนตร์เรื่อง “รถไฟฟ้ามาหานะเธอ” เป็นสื่อในการเสวนาและเชิญผู้กำกับภาพยนตร์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา และอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มาร่วมกันแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสตรีกับสังคมไทย ความรักแนวใหม่ของสตรีไทย และอิทธิพลของสื่อภาพยนตร์ต่อสังคมไทย การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ความรู้ในสถานประกอบการ ฯลฯ

 

          “หากสุขภาพสตรีท่านใดมีปัญหาทุกข์ใจต้องการคำปรึกษา สามารถโทรมาได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 มีผู้ให้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ และ 1667 บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง และหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ”

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

Update : 16-03-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code