พรบ.คู่ชีวิต เพื่อการแต่งงานที่เท่าเทียมในสังคมไทย

featured

เมื่อวันที่ 28 พฤษจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานเปิดเสวนาหัวข้อ “ทำไมต้องมี พ.ร.บ.คู่ชีวิต (ฉบับประชาชน) เพื่อการแต่งงานที่เท่าเทียมในสังคมไทย” เนื่องในวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ (29 พ.ย.57) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกทม. เพื่อรณรงค์ สื่อสาร สร้างความเข้าใจกับสังคมว่าความเท่าเทียมในการแต่งงานหรือการสร้างครอบครัว ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงการสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายให้กับพลเมือง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/1EOrrh

Shares:
QR Code :
QR Code