พม.เตือนผู้ปกครองผิดกฏหมาย หากปล่อยเด็กเล่นพนันบอล

ที่มา : เดลินิวส์


พม.เตือนผู้ปกครองผิดกฏหมาย หากปล่อยเด็กเล่นพนันบอล thaihealth


แฟ้มภาพ


โฆษก พม. เตือนผู้ปกครอง ปล่อยเด็กเล่นพนันบอลโลก  ระวังเจอโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 3 หมื่นบาท


นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจการ พม. ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. แถลงมาตรการป้องกันปัญหาการพนันฟุตบอลออนไลน์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และการลดผลกระทบจากการพนันในช่วงฟุตบอลโลก 2018  ว่า การแข่งขันฟุตบอลโลก (World Cup 2018) ที่ประเทศรัสเซีย จัดขึ้นวันที่ 14 มิ.ย. – 15 ก.ค. การแข่งขัน กระทรวงพม.โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) มีความห่วงใยถึงปัญหาการเล่นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก โดยเฉพาะกลุ่มของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตสูงที่สุดในประเทศ  โดยผู้ปกครองควรมีบทบาทในการป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกับการพนันฟุตบอลออนไลน์  เช่น ควรมีความรู้เท่าทันกับรูปแบบของการเล่นพนันที่เปลี่ยนไป เข้าถึงง่ายผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟน หรือเพิ่มการสอดส่องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายประจำวันของลูกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก มีรายรับรายจ่ายที่ผิดปกติหรือไม่


นางสุภัชชา กล่าวว่า ขณะนี้เรายังไม่มีกฎหมายคุ้มครองเด็กเล่นการพนันออนไลน์อย่างจริงจัง แต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 ระบุว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามผู้ใดกระทำผิด ดังต่อไปนี้ (8) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า ซึ่งหากผ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Shares:
QR Code :
QR Code