พม.เตรียมพร้อม รับสังคมสูงวัย

ที่มา :  เอ็มทูเอฟ


พม.เตรียมพร้อม รับสังคมสูงวัย thaihealth


แฟ้มภาพ


พม.ปลื้มจัดงาน Thailand Social Expo 2018 สำเร็จเกินคาด เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เผยว่า การจัดงาน Thailand Social Expo 2018 ที่ผ่านมา ได้แสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาล และเป็นงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ประกอบกับประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงอายุ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญจัดงบสนับสนุน เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ การฝึกอาชีพ และการดูแลสุขภาพ


ทั้งนี้ พบว่าผู้สูงอายุชายมีอายุเฉลี่ย 80 ปี และหญิง 84 ปี ส่งผลให้ภาครัฐเตรียมเสนอให้มีการจ้างงานหลังเกษียณอายุ ส่วนภาคเอกชนก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ โดยจะมีมาตรการแรงจูงใจร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น การลดหย่อนภาษี และการจ้างงานไม่เต็มเวลา เป็นต้น


ด้าน นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า กำลังนำเสนอเรื่องบ้านมาตรฐานสำหรับผู้สูงอายุ เช่น มีราวจับ หรือมีส้วมนั่งที่ไม่ใช่นั่งยอง ปัจจุบันมีผู้สูงอายุประเภทติดเตียงอยู่กว่าแสนคน จะพยายามทำให้ผู้สูงอายุติดเตียงน้อยลง และพยายามให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม เมื่อมีกิจกรรมแล้วก็จะทำให้มีอาชีพและมีรายได้ด้วย อยากให้ผู้สูงอายุอยู่กับบ้าน อยู่กับชุมชน อยู่กับครอบครัว ไม่อยากให้ไปอยู่สถานสงเคราะห์

Shares:
QR Code :
QR Code