พม.สงขลาแจ้งเฝ้าระวังและป้องกันภัย ‘ลอยกระทง’

พม.สงขลาแจ้งเฝ้าระวังและป้องกันภัย ‘ลอยกระทง’ 

            นายชูเกียรติ สุวรรณรังษี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันลอยกระทงปีนี้ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน ทางศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดเวทีขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยง ในงานลอยกระทงปลอดเหล้า-บุหรี่ เพื่อส่งเสริมประเพณีลอยกระทง และลดอัตราเสี่ยงจากการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

โดย ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม จังหวัดสงขลา มีความห่วงใยในกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เช่น การมั่วสุมดื่มสุราจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม นำไปสู่การตั้งครรภ์ในอนาคต ที่อาจเกิดขึ้นในงานดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน ได้ให้ความใกล้ชิด เฝ้าระวังและป้องกันภัย อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชน หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ให้แจ้งเหตุมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์ประชาบดี 1300 เพื่อดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่อไป

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

 

update : 16-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code