พม.ผุดเมืองสร้างสุขที่ บางละมุง

ที่มา :  มติชน


พม.ผุดเมืองสร้างสุขที่ บางละมุง thaihealth


แฟ้มภาพ


พม. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม "เมืองสร้างสุข รองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ พม. แถลงข่าวการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม "เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)" โดยมีผู้บริหาร พม. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมว่า ตามที่ พม.ได้ตั้งวิสัยทัศน์เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพนั้น จึงได้มีโครงการเมืองสร้างสุข เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสังกัด พม.ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุจำนวน 667 ไร่ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมตามโครงการอีอีซีในอนาคต


พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า โครงการจะดำเนินใน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.การจัดให้มีศูนย์บริการด้านสังคมครบวงจร อาทิ ศูนย์บริการทางการแพทย์ ที่พักอาศัย ศูนย์อบรม ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที่ออกกำลังกาย ตลอดจนห้องกิจกรรมต่างๆ 2.การยกระดับกิจกรรมของ 9 หน่วยงานสังกัด พม.ในพื้นที่ อาทิ บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ให้ประชาชนภายนอกสามารถร่วมทำกิจกรรมได้ ซึ่ง 2 กิจกรรมแรกตั้งเป้าหมายต้องแล้วเสร็จภายใน 2 ปีจากนี้ 3.การสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร หรือซีเนียร์ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยที่ผู้สูงอายุต้องจ่ายเงินเพื่อรับบริการที่มีคุณภาพ ขณะนี้กำลังสำรวจแนวทางการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือพีพีพี และ 4.การสร้างคอมเพล็กซ์ และคอมมูนิตี้ มอลล์ ที่จะให้เปิดพื้นที่ให้เอกชนร่วมลงทุนแบบพีพีพีเช่นกัน ด้วยการแบ่งพื้นที่ติดถนนสุขุมวิท ให้ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ศูนย์ประชุม ฯลฯ เหล่านี้เพื่อลดการลงทุนของรัฐเพียงลำพัง ขณะเดียวกันก็นำรายได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อไป ซึ่ง 2 กิจกรรมหลังนี้ตั้งเป้าหมายต้องเริ่มต้นให้ได้ภายใน 2 ปีเช่นกัน


"ตอนนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ แม้จะต้องใช้เวลาดำเนินการ แต่ผมคิดว่าจะได้รับการสานต่อ เพราะเรื่องนี้มีประโยชน์กับทุกคน อีกไม่นานทุกคนก็ต้องแก่ ซึ่งโครงการนี้ จะช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขแก่ประชาชนที่ไปใช้บริการต่อไป" พล.อ.อนันตพรกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code