พม.ดึงพลังผู้ชายร่วมยุติความรุนแรง

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ


พม.ดึงพลังผู้ชายร่วมยุติความรุนแรง thaihealth


แฟ้มภาพ


พม.มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชายทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ เป็นพลังยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. เป็นประธานกิจกรรมการประกาศ Kick off รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ภาคีเครือข่ายและประชาชน กว่า 1,000 คนร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยแบ่งเส้นทางจากจุดเริ่มต้น 4 เส้นทาง ได้แก่ ลานพระประชาบดี พม., สำนักงานสหประชาชาติ (UN), โรงแรมรัตนโกสินทร์ และถนนข้าวสาร เดินรณรงค์ไปสู่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


พล.อ. อนันตพรกล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงในสังคมมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั้งในรูปแบบของร่างกาย วาจา และจิตใจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจของเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในปี 2561 พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชายทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ เป็นพลังยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ ด้วยการติดสัญลักษณ์ริบบิ้นขาว และไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทั่วประเทศตลอดเดือน พ.ย.

Shares:
QR Code :
QR Code