พบ 3 สมุนไพร ต้านสารก่อมะเร็ง!!

กระเทียมโหระพากะเพรา สุดยอดผักป้องกันโรค

 

 พบ 3 สมุนไพร ต้านสารก่อมะเร็ง!!

          กรมวิชาการเกษตรโชว์สุดยอดผลงานวิจัย พบ 3 สมุนไพรไทย กระเทียม กะเพรา โหระพา สามารถกำจัดสารก่อมะเร็งแอฟลาท็อกซิน

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลงานวิจัยเรื่องการยับยั้งการสร้างสารแอฟลาท็อกซินโดยใช้พืชสมุนไพรนั้น  แอฟลาท็อกซินเป็นสารพิษที่สร้างโดยเชื้อราชนิดหนึ่ง (aspergillus  flavus) เป็นสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง เพราะเป็นสารก่อมะเร็ง สารแอฟลาท็อกซินพบปนเปื้อนอยู่ทั่วไปในผลิตผลเกษตรที่เป็นอาหารคนและอาหารสัตว์ ที่พบบ่อยคือปนเปื้อนอยู่ในถั่วลิสง สารพิษชนิดนี้เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้น  วิธีการที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและลดปริมาณสารพิษ จะต้องเป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย

 

          เป้าหมายของการทดลองนี้คือ การคัดเลือกสมุนไพรพื้นบ้านที่นิยมบริโภคเป็นประจำ มาทดสอบหาชนิดที่สามารถทำลายสารแอฟลาท็อกซินได้โดยตรง นอกเหนือจากการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราเพียงอย่างเดียว

 

          โดยนำพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 16 ชนิดมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สารสกัดกระเทียม กะเพรา และโหระพา สามารถทำลายสารแอฟลาท็อกซินได้ 95.1%, 70.2% และ 60.0% ตามลำดับ ภายในระยะเวลา 14 วัน ดังนั้น กระเทียม กะเพรา และโหระพา เป็นสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา และถ้าผลิตผลเกษตรมีการปนเปื้อนสารแอฟลาท็อกซินอยู่ ก็สามารถนำไปใช้ในการทำลายสารพิษได้อีกด้วย

 

          จากการวิจัยเรื่องสารแอฟลาท็อกซินนั้น นักวิจัยเผยว่า ประชาชนผู้บริโภคผลิตผลเกษตรที่เสี่ยงต่อการมีสารแอฟลาท็อกซิน สามารถนำน้ำคั้นสมุนไพร เช่น กะเพรา โหระพา กำจัดสารก่อมะเร็งนี้ และยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรด้วย หรือจะใช้วิธีผสมสมุนไพร เช่น กระเทียมในอาหารที่เสี่ยงต่อสารพิษก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาหารสัตว์อาจนำสมุนไพรไปผสมกับอาหารสัตว์ จะช่วยให้อาหารสัตว์ปลอดการปนเปื้อนเชื้อราและสารแอฟลาท็อกซิน ทำให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพดี

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update 08-06-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code