พบเด็กไทยเกือบ 70% ไม่รู้เรื่องเอดส์

เร่งรณรงค์ป้องกันให้ความรู้แก่เยาวชน

 

          นายกิตติพันธ์ กันจินะ ผอ.โครงการกล้าเลือกกล้ารับผิดชอบ เปิดเผยว่า โครงการฯ ได้สำรวจความคิดเห็นจากเยาวชนชายและหญิง และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ อายุระหว่าง 13-25 ปี กว่า 2,000 คน จาก 20 จังหวัด ประเด็นการป้องกันเอดส์ และชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ

 พบเด็กไทยเกือบ 70% ไม่รู้เรื่องเอดส์

          ผลสำรวจพบว่า เยาวชนจำนวนถึงร้อยละ 69 ระบุไม่มีความรู้และไม่เข้าใจเรื่องเอดส์และเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง มีเพียงร้อยละ 21 ที่มีความรู้และเข้าใจดี และพบว่าเยาวชนที่สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาไปสู่คนอื่นๆ ได้ มีเพียงร้อยละ 24.2 ที่เหลือร้อยละ 75.8 อยู่ในระดับที่พอได้บ้าง ไม่ได้และไม่แน่ใจ

 

          อีกทั้งร้อยละ 87 เห็นว่า การเรียนรู้เรื่องเอดส์ เพศศึกษา ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ซึ่งสวนทางกับแนวคิดทางผู้ใหญ่ในสังคมไทย ส่วนคำถามว่าการยอมรับได้หากวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ โดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน พบว่ามีเยาวชนที่รับได้กว่าร้อยละ 61 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 38 เป็นเพศหญิงเห็นด้วยร้อยละ 57 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 43 เกือบครึ่งต่อครึ่ง ขณะที่เพศชาย เห็นด้วยร้อยละ 67.9

 

          นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เลขานุการคณะทำงานเยาวชนป้องกันเอดส์ กล่าวว่า ข้อเสนอของเยาวชนที่มีต่อรัฐบาลและนายกฯคนใหม่ อาทิ รัฐบาลควรส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันเอดส์ในเยาวชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จัดการให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update 26-12-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code