พบเด็กไทยอ้วนขึ้น แนะเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม

ที่มา : ไทยรัฐ


พบเด็กไทยอ้วนขึ้น แนะเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม thaihealth


แฟ้มภาพ


พบเด็กไทยอ้วนขึ้น แนะเสี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม กินอาหารที่มีสารอาหารครบ ได้รับพลังงานเพียงต่อกิจกรรมที่ทำแต่ละวัน


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  ร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดเสวนาถอดบทเรียนสถานการณ์โรคอ้วนในประเทศไทยเนื่องใน "วันอ้วนโลก" ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มี.ค.โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุงราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยพบเด็กและผู้ใหญ่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานหรือมีภาวะอ้วนจำนวนมากคาดว่ามีมากกว่า 20 ล้านคน สาเหตุมาจากการบริโภคเกินความจำเป็น ไม่ถูกหลักโภชนาการ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีกิจกรรมทางกายน้อยลง ภาวะอ้วนส่งผลให้เกิดโรคตามมามากมายทั้งโรคติดเชื้อ โรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน รวมถึงข้อเข่าเสื่อม โรคเกาต์


ด้าน รศ.พญ.พิมพ์ใจ อันทานนท์ กรรมการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ    กล่าวว่า เด็กเป็นโรคอ้วนมากขึ้นส่งผลให้เกิดโรคเบาหวานในเด็กเพิ่มมากขึ้นด้วย ปัจจัยมาจากการกินการอยู่กับที่ ดูทีวี เล่นมือถือ ส่วนหนึ่งเพราะพ่อแม่ก็มีพฤติกรรมอยู่กับ ที่เล่นมือถือ ส่วนคนอ้วนจะเสี่ยงติดโรคโควิด-19 มากกว่าคนปกติหรือไม่นั้นยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยัน แต่พบว่าคนอ้วนมีภูมิคุ้มกันต่ำ ถ้าติดโควิดจะมีอาการรุนแรงง่ายกว่าคนปกติ


ขณะที่ พ.ท.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช กรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวว่า การป้องกันไม่ให้อ้วนทำได้โดยกินอาหารที่มีสารอาหารครบให้ได้พลังงานเพียงพอกับงานและกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน ลดหวานมันเค็ม การลดน้ำหนักโดยหันมากินอาหารคีโตหรือกินแบบจำกัดเวลาอาจทำให้ร่างกายรับสารอาหารไม่เพียงพอ จึงควรอยู่ภายใต้คำแนะนำแพทย์.

Shares:
QR Code :
QR Code