พบปัญหาเอดส์ในวัยรุ่นไทยเพิ่มขึ้น

/data/content/25503/cms/e_cdfhjnqw1578.jpg


          รายงานจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) เผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าแม้จะพบว่าความชุกของการเกิดโรคเอดส์ในไทยจะมีสัดส่วนที่ลดลงในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ทว่าคนในวัยหนุ่มสาวของไทยกำลังเผชิญกับการติดเชื้อเอชไอวี หรือไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ที่มีส่วนร่วมทางเพศพาณิชย์ การค้ายาเสพติด และกลุ่มรักร่วมเพศระหว่างชายกับชายที่ไม่มีการป้องกัน


          จากรายงานของยูนิเซฟให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่า 70% ของผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยผ่านการติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะพบมากในกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี นอกจากนี้ทางยูนิเซฟยังระบุด้วยว่าความท้าทายของกิจกรรมสุขภาพในไทยสำหรับการป้องกันเชื้อเอชไอวีในปัจจุบันก็คือ การเข้าถึงกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับเชื้อ


          โรเบิร์ต แกสส์ หัวหน้าส่วนงานเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทยขององค์การยูนิเซฟอธิบายว่า เมื่อ10-15 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นเรื่องง่ายมากในการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในโรคร้ายดังกล่าว เช่น การให้ความรู้ในบาร์เกย์ให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ถุงยางอนามัย


          ทว่าหลังการถือกำเนิดของโซเชียลมีเดียรวมถึงวิธีการเชื่อมต่อกับผู้อื่นอย่างหลากหลายมากขึ้น ทำให้กิจกรรมทางเพศเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องไปพบปะกันในพื้นที่สาธารณะเช่นในอดีต เพราะเพียงแค่ติดต่อกันผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก็สามารถตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงดังกล่าวได้ จึงทำให้คนหนุ่มสาวมีพื้นที่ในการติดต่อเพื่อที่จะมีสัมพันธ์ทางกายกันได้ง่ายดายขึ้น


          อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบว่าผู้หญิงไทยที่ทำงานให้บริการอยู่ภายในร้านนวดไทยหรือแม้กระทั่งสถานบริการทางเพศต่างๆ มีแนวโน้มว่าจะได้รับความคุ้มครองจากเรื่องดังกล่าว เนื่องจากมีความเข้าใจที่ดีในเรื่องเชื้อเอชไอวีและมีความชำนาญในการป้องกัน สวนทางกับคนงานหญิงที่ไม่ใช่คนไทย ที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน มักจะขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันเชื้อเอชไอวีและยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทั้งหลายในไทยได้


          อีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน คือ กลุ่มที่มีส่วนร่วมในธุรกรรมเพศพาณิชย์นอกสถานบริการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือหญิงสาวรุ่นใหม่ที่เดินหาลูกค้าเองในหลายช่องทาง


          ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนงานเอชไอวี/เอดส์ในไทยขององค์การยูนิเซฟ ให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้หญิงกลุ่มเสี่ยงนอกสถานบริการว่า สาวๆ ในกลุ่มนี้อาจไม่มีทักษะชีวิตหรือความสามารถในการเจรจาต่อรองที่มากพอที่จะแน่ใจได้ว่าลูกค้าจะยินยอมใช้ถุงยางอนามัย พร้อมทั้งระบุโดยอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาของยูนิเซฟว่าหนุ่มสาวเกือบ 2,000 รายในไทย อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสกับเชื้อเอชไอวี


          นอกจากนี้ ยังมีรายงานคาดว่าพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วราชอาณาจักรราว 5 แสนคน โดยมีหนุ่มสาวและผู้ใช้ยาเสพติดติดเชื้อราว 1 แสนคน ซึ่งอาจจะส่งผ่านเชื้อโรคร้ายนี้ไปยังประชากรทั่วประเทศผ่านทางเพศพาณิชย์ได้ จึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากของไทยในการต่อสู้กับเอชไอวีและโรคเอดส์


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code