พบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญกว่า76%ตั้งในจุดไม่เหมาะสม

ที่มา : ไทยรัฐฉบับพิมพ์


ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญกว่า 76% ตั้งในจุดไม่เหมาะสม thaihealth


แฟ้มภาพ


หวั่นอันตรายน้ำ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ กว่า 76% ตั้งในจุดไม่เหมาะสม จี้ กทม.ตรวจสอบ 91% ไม่มีใบอนุญาต


น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคพร้อมด้วย น.ส.มลฤดี โพธิ์อินท์ นักวิชาการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ขอให้ตรวจสอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการและไม่ได้มาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ โดย น.ส.มลฤดีกล่าวว่า จากการศึกษาวิจัย เมื่อปี 2558 พบว่าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในพื้นที่กรุงเทพฯมีการขออนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 1,117 ราย ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง 92 ราย ไม่มีใบอนุญาต 1,025 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.76 จากการสุ่มสำรวจตู้น้ำดื่มจำนวน 855 ตู้ ใน 18 พื้นที่เขต พบว่าร้อยละ 76.3 ตั้งอยู่ในสถานที่ไม่เหมาะสม คืออยู่ใกล้กับบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้ำเสีย-น้ำขัง พื้นที่ทิ้งขยะ นอกจากนี้ ยังพบว่าตู้น้ำดื่มร้อยละ 94 ไม่ระบุวันเดือนปีที่มีการตรวจสอบครั้งล่าสุด โดยปี 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายได้สุ่มตรวจสอบซ้ำพบว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข


เครือข่ายจึงมีข้อเสนอให้ผู้ว่าฯ กทม. 1.สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต บังคับใช้กฎหมาย โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอด เพราะเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2.สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ติดตามและตรวจสอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ติดตั้งแล้วในเขตกรุงเทพฯว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการหรือไม่ กรณีไม่สามารถติดต่อหาเจ้าของได้ ให้ดำเนินการรื้อถอนตู้ดังกล่าวทันที 3.ขอให้จัดทำสติกเกอร์วันเดือนปีที่เปลี่ยนไส้กรอง วันเดือนปีที่ตรวจคุณภาพน้ำ โดยมีการบันทึกทุกครั้ง เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบ


ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ภายหลังทราบเรื่อง ได้มอบหมายให้ 50 เขต สำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั่วกรุงเทพฯ โดยให้รายงานผลภายในวันที่ 1 พ.ค. เพื่อนำข้อมูลมาหาแนวทางการแก้ปัญหา เพราะหากน้ำดื่มไม่ได้คุณภาพก็จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

Shares:
QR Code :
QR Code