พญาคันคากโมเดล มุ่งสู่ถนนปลอดภัยทั่วภาคอีสาน

ที่มาและภาพประกอบ : เว็บไซต์สยามรัฐ


พญาคันคากโมเดล มุ่งสู่ถนนปลอดภัยทั่วภาคอีสาน thaihealth


ยโสธรขับเคลื่อน "พญาคันคากโมเดล" มุ่งสู่ถนนปลอดภัยทั่วภาคอีสาน


โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธานแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติจราจร (สอจร.) เป็นประธานการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานป้องกันอุบัติจราจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563 โดย แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจัหว้ด (สอจร) ภาคอีสานตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


โดยมี นายชยุต วงศ์วณิช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางเปรมปรี ชวนะรศษฐ หัวหน สอจร.ภาคอีสานตอนล่าง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และพี่เลี้ยง สอจร. เข้าร่วมประชุม จำนวน 156 คน


พญาคันคากโมเดล มุ่งสู่ถนนปลอดภัยทั่วภาคอีสาน thaihealth

          


นายแพทย์ อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธาน สอจร. กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้เน้นและปรับปรุงในการแไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ของตนเอง ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถน (2554 – 2563) ในระยะแรก ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้เมื่อสิ้นปี 2563 ต้องลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลงครึ่งหนึ่ง หรือในอัตราที่ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน  


โดย สอจร.อีสานตอนล่างได้พัฒนาจากระดับชุมชน ระดับเครือข่าย และเกิดผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งต่อจากนี้ตนจะเชิญภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้นำโมเดลนี้ไปต่อยอดและขับเคลื่อนในบทบาทขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย


นายชยุต วงศ์วณิช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า จังหวัดยโสธรมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ยปีละ 3,500 ราย เสียชีวิต เฉลี่ยเดือนละ 12-15 คน เป็นจังหวัดที่มีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในระดับกลาง หากเทียบทั้งประเทศ โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนมากเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ระดับตำบล 


ที่ผ่านมาจังหวัดได้เลือกดำเนินการเสริมสร้างวินัยจราจร การสวมใส่หมวกนิรภัย ในหน่วยงานภาครัฐ องค์กภาคเอกชน ประชาชน สถานศึกษา ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ใน 3 อำเภอ ได้แก่ เมืองยโสธ เลิงนกทา และคำเขื่อนแก้ว ซึ่งมีคณะทำงานที่เข้มแข็งและมีหลายพื้นที่ต้นแบบ โดยตั้งเป้าหมาย คือประชาชนสวมหมวกนิภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 


         พญาคันคากโมเดล มุ่งสู่ถนนปลอดภัยทั่วภาคอีสาน thaihealth

          


นายชยุต ยังกล่าวอีกว่า การประชุมวิชการและแลกปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ จราจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563 "ขับขี่ปลอดภัย วิถีใหม่ กับพญาคันคาก..จ้วดๆ"  ได้มาจัดงานที่จังหวัดยโสธร ทำให้ได้ประโยชน์แก่คนยโสธร ทั้งคนภาคนโยบาย คนทำงานและภาคี สามารถปลุกกระแสให้คนสนใจการป้องกันอุบัติเหตุมากขึ้น


พญาคันคากโมเดล มุ่งสู่ถนนปลอดภัยทั่วภาคอีสาน thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code