พก.เตรียมเปิด6เมืองที่เป็นมิตรต่อทุกคน

ที่มา :  มติชน


พก.เตรียมเปิด6เมืองที่เป็นมิตรต่อทุกคน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เตรียมเปิด6เมืองที่เป็นมิตรต่อทุกคน โดยเมือง/จังหวัดที่เป็นมิตรกับคนพิการ จะต้องมีตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานภายในเมืองที่เป็นมิตร


นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่ พก.ได้เปิดตัวพื้นที่ต่างๆ ที่ดำเนินโครงการอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล อาทิ อาคารหน่วยงานราชการในจังหวัดต่างๆ รวมถึงวัดและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้มี อาทิ ทางลาดเพื่อรถวีลแชร์สามารถเข็นขึ้นอาคาร ทางเดินที่มีราวจับ ห้องน้ำคนพิการ ปรากฏว่ายังเป็นเพียงการดำเนินการบางจุดเท่านั้น ขณะที่การจะให้คนพิการออกจากบ้าน เพื่อมาทำงานและใช้ชีวิตได้เทียบเท่าคนปกติ จะต้องทำให้สิ่งแวดล้อมทั้งหมดเป็นมิตรมากที่สุด ขณะเดียวกันในยอดลงทะเบียนคนพิการกว่า 2 ล้านคนของไทย พบว่าสัดส่วนประชากรพิการร้อยละ 96 กระจายตัวตามภูมิภาค ส่วนในกรุงเทพฯมีเพียงร้อยละ 4 พก.จึงเตรียมคัดเลือก 6 เมือง/จังหวัดใน 6 ภูมิภาค และกรุงเทพฯที่เป็นมิตรกับคนพิการ


อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า โดยเมือง/จังหวัดที่เป็นมิตรกับคนพิการ จะต้องมีตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานภายในเมืองที่เป็นมิตร อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถานที่ออกแบบตามอารยะสถาปัตย์ ระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตร อาทิ มีรถเมล์ชานต่ำ ทางเดินเท้ารองรับคนพิการทางสายตา ป้ายบอกทาง การมีระบบให้บริการคนพิการ ที่เป็นมิตร อาทิ การมีศูนย์บริการคนพิการในจุดเดียว มีความรวดเร็วและทันสมัย และการมีชุมชนที่ช่วยดูแล คนพิการในพื้นที่ อย่างขณะนี้พบว่าบางเมือง/จังหวัดมีความพร้อมแล้ว อาทิ จ.เชียงใหม่ ที่สามารถทำได้ทั้ง จังหวัด ขณะที่ในกรุงเทพฯ อาจนำร่องในเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเบื้องต้นคงต้องหารือกับ กทม.อีกที

Shares:
QR Code :
QR Code