พก.นำร่องผุดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมคนพิการทุกมิติ

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ


พก.นำร่องผุดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมคนพิการทุกมิติ thaihealth


แฟ้มภาพ


พก.เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นำร่องบริเวณพื้นที่ พก.บ้านราชวิถี


นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พก.เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นำร่องบริเวณพื้นที่ พก.บ้านราชวิถี เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดแสดงและถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในทุกมิติ โดยได้รับเกียรติจากพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์วันที่ 27 ธ.ค.นี้ ศูนย์ดังกล่าวแบ่งเป็น 5 โซนประกอบด้วย


1.ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว


2.โซนนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านคนพิการ/แสดงข้อมูลผลงานวิจัย องค์ความรู้


3.โซนนวัตกรรมที่อยู่อาศัย/บ้านจำลองคนพิการ


4.โซนนวัตกรรมด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์คนพิการและร้าน 60 พลัส เบเกอรี


5.โซนนวัตกรรมออกแบบที่เป็นสากล และศูนย์ฝึกอบรม อนาคตจะขยายจัดตั้งพื้นที่อื่นเพิ่มขึ้น


อธิบดี พก.กล่าวด้วยว่า ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 75 จังหวัดซึ่งใช้พื้นที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ซึ่งอยู่ในศาลากลางจังหวัดดำเนินงาน ขณะนี้ พก.ได้จัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ที่เป็นเอกเทศใน 15 จังหวัดนำร่อง ปี 2563 จะจัดสร้างเสร็จและให้บริการได้ อนาคตจะพัฒนาศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเหล่านี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมฯ

Shares:
QR Code :
QR Code