ฝึกเด็กเล็กให้เรียนรู้พุทธศาสนาแต่เยาว์วัย

ศาสนาพุทธกับคนไทยอยู่คู่กันมายาวนาน จนเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าประเทศไทยพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด มากกว่าประเทศต้นกำเนิดเสียอีก และด้วยความอิสระเสรีที่ศาสนาอื่นก็มีร่วมอยู่ด้วย อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกเหมือนครอบครัวเดียวกันตลอดมา

ฝึกเด็กเล็กให้เรียนรู้พุทธศาสนาแต่เยาว์วัย

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานว่า ปี 2551 ประเทศไทยมีวัดอยู่ทั่วประเทศ 35,271 วัด มีพระภิกษุ 256,163 รูป สามเณร 70,081 รูป พุทธศาสนิกชน 46,902,100 คน โดยคนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธและมีจำนวนหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทำให้มองเห็นว่าผู้คนยังห่างวัดอยู่บ้าง รวมไปถึงเด็กและเยาวชนด้วย

มองในภาพรวมอาจมีสาเหตุจากหลายประการด้วยกัน การบริหารจัดการให้ประชาชนไปใช้บริการไม่คล่องตัว ผู้คนหลงในวัตถุนิยมในยุคปัจจุบันมากไปหรือเปล่า ระบบการศึกษาแผนใหม่เข้มงวดมากน้อยเพียงใด หรืออะไรอีกหลายๆ อย่าง ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัดกับชาวบ้าน ผลทำให้ชาวพุทธไปทำพิธีทางศาสนาในวัดลดน้อยลงไป

เมื่อปีที่แล้วเห็นข่าวจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมูลนิธิศึกษาธิการแห่งประเทศไทย ได้เปิดโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัดวันอาทิตย์ขึ้น จากเดิมที่เคยสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนมาแล้ว 100 วัด ได้เพิ่มขึ้นอีก 600 วัดทั่วประเทศ คาดว่าจะมีประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มขึ้น คงจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยราชการ ใกล้ชิดเพิ่มขึ้นเหมือนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยมาแต่โบราณกาล

ฝึกเด็กเล็กให้เรียนรู้พุทธศาสนาแต่เยาว์วัย

เมื่อเร็วๆ นี้ มีโครงการ อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์ เริ่มจากเป็นสถานที่ทำงานของกลุ่มญาติธรรมที่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาที่ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท จนพัฒนาเป็นห้องสมุดธรรมะ เป็นมูลนิธิบ้านอารีย์ เพื่อส่งเสริมเผยแผ่พุทธศาสนาและวัฒนธรรม และอีกหลายอย่างมากมาย

โครงการ อาทิตย์สุขสันต์ฯ เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมให้เยาวชนได้คุ้นเคยและเข้าใจหลักธรรม พิธีการที่ถูกต้องดีงามทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเพิ่มขึ้น ได้จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน

ช่วงเช้าครอบครัวของเด็กวัย 4-10 ขวบ ต่างทยอยพาเด็กมากันจนเต็มห้องประชุมด้านหน้าราว 200 คน พระประธานในพิธีวันนี้คือ พระภิกษุวิวัฒน์ ธัมมะวัฑโฒ แห่งวัดโสมนัสราชวรวิหาร มีจิตอาสาหลายท่านมาช่วยเป็นพิธีกรและเตรียมอาหารสำหรับพระและรับประทานกันเองด้วย

ฝึกเด็กเล็กให้เรียนรู้พุทธศาสนาแต่เยาว์วัย

ด้านทั่วไป จะเล่านิทานชาดกเพื่อเป็นข้อคิดในชีวิตประจำวัน อย่างเช่นพูดเรื่องพญาลิงผู้มีคุณธรรมของการเป็นผู้นำ ส่วนการละเล่น เล่นรีรีข้าวสาร และมอญซ่อนผ้า เพื่อสอนให้เด็กรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ด้านธรรมะ ฝึกการกราบพระ รับฟังธรรมะเบาๆ จากหลวงพ่อ ฝึกสมาธิแบบง่ายๆ สำหรับเด็ก ถวายอาหารพระ ชี้ให้เห็นชายและหญิงจะปฏิบัติต่อพระไม่เหมือนกัน

ฝึกสติให้อยู่กับตัว ง่ายๆ สำหรับเด็กเล็กคือ การนับ ให้เด็กเอาฝ่ามือ 2 ข้าง ตบที่หัวเข่า เริ่มแรก 1 ครั้ง ต่อไป 2 ครั้ง ต่อไป 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง แล้วถอยหลังลงมา 4, 3, 2 และ 1 ครั้ง ระหว่างที่เด็กตบที่หัวเข่า จิตจะอยู่ที่มือตลอด จะไม่เครียด เพราะไม่ได้คิดทำให้สบายใจ สุดท้ายหลวงพ่อจะคุยสบาย ๆ พร้อมอบรมธรรมไปด้วย แล้วจึงรับประทานอาหารร่วมกันทั้งหมด แต่ละครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้พูดคุยสังสรรค์กัน ทำความรู้จักกันไปด้วย

ฝึกเด็กเล็กให้เรียนรู้พุทธศาสนาแต่เยาว์วัย

มางานนี้ได้ทั้งความรู้ทั่วไป ความรู้ทางธรรม ฝึกให้รู้พิธีการ และใกล้ชิดพระ ไม่กลัวพระ พระกับเด็กอยู่ใกล้ชิดกัน สงสัยอะไรถามพระได้ พระจะตอบจนหายข้อข้องใจ เรื่องฝึกสมาธิให้ไปทำต่อที่บ้าน เดือนหน้าค่อยมาพบกันใหม่ เห็นว่าแรกๆ คนน้อย ต่อมาคนเริ่มเพิ่มมากขึ้น แสดงถึงครอบครัวเห็นความสำคัญให้ความร่วมมืออย่างดี

โครงการอาทิตย์สุขสันต์บ้านอารีย์ให้ครอบครัวได้พาเด็กๆ มาร่วมกิจกรรม ได้ทั้งความรู้ทั่วไปและทางธรรม คงจะช่วยให้เด็กได้รู้จักพิธีการ การทำบุญตักบาตร รักษาศีล และปฏิบัติธรรมแต่เล็ก ให้เยาวชนกับวัดได้ใกล้ชิดกัน ต้องขอชมบ้านอารีย์ที่ได้จัดโครงการดีๆ น่าสนับสนุนอย่างยิ่ง

        

เรื่อง: น.พ.สุวิทย์ เกียรติเสวี
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code