ฝึกลูกให้คิดบวก

ที่มา: หนังสือ10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ วัยเรียน (6-12 ปี) เล่มที่ 1 : สุขกาย สุขใจ


สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ฝึกลูกให้คิดบวก thaihealth


แฟ้มภาพ


เรื่องของการดูแลตัวเอง ความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า หรือสิ่งใกล้ตัว เป็นเรื่องพื้นฐานที่พ่อแม่ต้องฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ในวัยเรียน จะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกวินัยให้กับเด็ก เพื่อนำสู่การควบคุมตัวเองในเรื่องอื่นที่ยากมากกว่านี้ที่เด็กจะต้องเจอต่อไปก็ได้นะคะ  แต่ยังไงก็ตามต้องเข้าใจว่าเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะในช่วงต้นวัย เป็นเด็กที่เพิ่งก้าวข้ามผ่านจากวัยเด็กเล็กมาไม่นาน คุณพ่อคุณแม่คงจะคาดหวังไม่ได้ว่า พอเด็กขึ้นชั้นประถมศึกษาปุ๊บ ลูกจะทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ


เรื่องทุกเรื่องจำเป็นต้องฝึกฝนและใช้เวลาค่ะ สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องทำและแสดงให้ลูกเห็นก็คือ Ideas & Tips อดทน ไม่ใช้อารมณ์  ไม่เปลี่ยนกฎกติกากับลูกไปมาตามอารมณ์ หลีกเลี่ยงการฝึกวินัยเชิงลบ คือ การดุ ว่า ตวาด ตี ฯลฯ เสริมแรงพฤติกรรมด้วยวินัยเชิงบวก คือ หาสาเหตุของปัญหา ป้องกัน พูดชมเชย ให้กำลังใจ ฯลฯ คุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ในบ้านไม่ควนขัดแย้งกันให้ลูกเห็นด้วยนะคะ

Shares:
QR Code :
QR Code