ฝึกควบคุมอารมณ์ ช่วยลดน้ำหนัก

ที่มา : เอกสารความรู้เครือข่ายคนไทยไร้พุง


ฝึกควบคุมอารมณ์ ช่วยลดน้ำหนัก thaihealth


แฟ้มภาพ


การควบคุมอารมณ์ความรู้สึก มีส่วนสำคัญในการลดน้ำหนักให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคภัยต่าง ๆ  โดยใช้หลัก 3 ส. ดังนี้


1. สกัด สิ่งกระตุ้นที่ทำให้หิว


พยายามหลีกเลี่ยงการไปศูนย์อาหาร หรือจุดที่มีอาหารชวนกินหลากหลาย เพื่อจะได้ไม่กระตุ้นให้เราหิว หรืออยากชิมอาหาร หากเลี่ยงไม่ได้อย่าพยายามนึกถึงความอร่อย หรือรสชาติของอาหารเหล่านั้น


2. สะกด   ใจไม่ให้บริโภคเกิน


พยายามสะกดอารมณ์ไม่ให้อยากลอง หรือบริโภคมากเกินไป ต้องมีสติ ระลึกไว้เสมอว่าหากบริโภคอาหารมากเกินไป จะทำให้เราอ้วนขึ้น


3. สะกิด   ให้คนรอบข้างช่วยเหลือ


ทำความเข้าใจกับครอบครัวและคนรอบข้าง ถึงความจำเป็นในการลดน้ำหนัก เพื่อคอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจขณะลดน้ำหนัก ไม่ซ้ำเติมหรือยั่วให้เราบริโภคอาหารเกิน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ