ฝึกการหายใจ ผ่อนคลายความเครียด

ที่มา : หนังสือชีวิตใหม่ ไร้พุง How to สลายน้ำหนักด้วยหลัก 3 อ.


ฝึกการหายใจ ผ่อนคลายความเครียด thaihealth


แฟ้มภาพ


                วิธีผ่อนคลายความเครียดที่ง่ายที่สุดและทำได้ทุกเวลาคือ “การหายใจ” ตามปกติคนทั่วไปจะหายใจตื้นๆ ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายน้อยกว่าที่ควร ยิ่งเมื่อเกิดอาการเครียด การหายใจก็จะถี่และตื้นกว่าเดิม การฝึกลมหายใจช้าๆลึกๆ อย่างถูกวิธีจะทำให้หัวใจเต้นช้าลง การเผาผลาญอาหารสมบูรณ์ขึ้น ความดันโลหิตลดลง สมองแจ่มใส ความเครียดลดลง และอามรมณ์ดีขึ้น


วิธีการฝึก


– นั่งในท่าที่สบายแล้วหลับตา


– ค่อยๆ หายใจเข้า พร้อมนับเลข 1 ถึง 4 เป็นจังหวะช้าๆ 1…2…3…4… ให้รู้สึกว่าท้องพองออกกลั้นหายใจเอาไว้ชั่วครู่


– ค่อยๆ หายใจออก นับ 1 ถึง 4 เป็นจังหวะช้าๆ เช่นเดียวกับตอนที่หายใจเข้า ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก โดยนับ 1 ถึง 8 อย่างช้าๆ 1…2…3…4…5…6…7…8… พยายามใส่ลมหายใจออกมาให้หมด


                สังเกตว่าหน้าท้องแฟบลงทำซ้ำอีก โดยให้หายใจเข้าช้าๆ กลั้นไว้แล้วหายใจออก โดยช่วงเวลาที่หายใจออกให้นานกว่าช่วงเวลาหายใจเข้า


คำแนะนำ


1.ควรฝึกทุกครั้งที่รู้สึกเครียด รู้สึกหิว รู้สึกไม่สบายใจ หรือฝึกทุกครั้งที่นึกได้ โดยทำติดต่อกันประมาณ 4-5 ครั้ง


2.เพื่อสุขภาพที่ดี ควรฝึกหายใจไปพร้อมกับการออกกำลังกาย หรือทำกิจวัตรประจำวัน


3.ทุกครั้งที่หายใจออกให้รู้สึกได้ว่าผลักดันความเครียดออกมาด้วยจนหมด เหลือไว้แต่ความรู้สึกโล่งสบายขึ้น


ในแต่ละวันควรฝึกหายใจที่ถูกวิธีให้ได้ ประมาณ 40 ครั้ง แต่ไม่จำเป็นต้องทำติดต่อในคราวเดียวกัน


 

Shares:
QR Code :
QR Code